Cours disponibles

Khoá tập huấn F1 “Chuyển thể học liệu truyền thống sang định dạng đa phương tiện phục vụ dạy học trực tuyến” trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến 2021 của Tổ Chức Đại học Pháp ngữ (AUF).

Mục tiêu tổng quát của khoá học:

  • Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của tài nguyên học liệu trong các hoạt động dạy học trực tuyến
  • Nắm vững nguyên tắc biên tập, thiết kế tài nguyên đồ hoạ và đa phương tiện dùng trong dạy học trực tuyến
  • Vận dụng thành thục các nguyên tắc lí thuyết trong biên soạn tài nguyên học liệu trực tuyến
  • Sản xuất một chuỗi tài nguyên đa phương tiện phục vụ một chủ đề dạy học trực tuyến

Atelier de formation intensive sur la conception d'un cours en ligne sur Moodle avec la méthode « classe inversée », dans le cadre du Plan d’accompagnement au renforcement de la qualité des formations hybrides ou à distance 2021 de l'AUF ASie-Pacifique.

Plan d’accompagnement au renforcement de la qualité des formations hybrides ou à distance 2021.

Phase 1 : Sensibilisation & formation.

Webinaire E2 « Enseigner à distance avec la classe inversée ».

Chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến 2021.
Giai đoạn 1: Hội thảo và đào tạo trực tuyến.
Webinar E1 – “Đánh giá hoạt động học tập trực tuyến: từ nguyên tắc và phương pháp đến công cụ thực hành”, ngày 03/06/2021.

Ce plan a pour objectif global d’accompagner les établissements membres de l’AUF dans la région Asie-Pacifique à renforcer la qualité des dispositifs de formation hybrides et à distance, en vue de mieux répondre aux défis de l’innovation et du développement stratégique dans l’enseignement supérieur.
The overall objective of this program is to assist AUF's member institutions in the Asia-Pacific region to strengthen the quality of their blended and distance learning systems, in order to better respond to the challenges of innovation and strategic development in higher education.

Chương trình này có mục tiêu tổng thế là hỗ trợ các trường đại học thành viên AUF củng cố chất lượng dạy học trực tuyến của mình, nhằm nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu và thách thức của thời đại trong đổi mới và phát triển chiến lược giáo dục đại học.

Khóa học giúp sinh viên luyện tập kỹ năng đọc hiểu thuộc Học phần Tiếng Anh thương mại 1

Môn học 3 tín chỉ bao gồm 30 tiết lý thuyết. Các mục tiêu tổng quát gồm có:

·        GO1: hiểu và phân biệt được thực phẩm chức năng, thực phẩm thuốc và thuốc với thực phẩm thông thường để biết cách sản xuất và sử dụng hợp lý.

·        GO2: hiểu biết cơ chế tác động của các chất dinh dưỡng chức năng đến sức khỏe con người để có ý thức giữ gìn bảo vệ các hoạt chất chức năng trong chế biến.

·        GO3: nắm vững công nghệ, qui trình cơ bản để sản xuất thực thực phẩm chức năng.

·        GO4 :hiểu rõ ứng dụng thực phẩm chức năng để phòng ngừa các bệnh mãn tính trên người như: Bệnh tim mạch; huyết áp; tiểu đường; béo phì và ung thư.


Môn học  3 tín chỉ bao gồm 30 tiết lý thuyết, các mục tiêu tổng quát (GO) bao gồm:

·        GO1: hiểu và phân biệt được thực phẩm chức năng, thực phẩm thuốc và thuốc với thực phẩm thông thường để biết cách sản xuất và sử dụng hợp lý.

·        GO2: hiểu biết cơ chế tác động của các chất dinh dưỡng chức năng đến sức khỏe con người để có ý thức giữ gìn bảo vệ các hoạt chất chức năng trong chế biến.

·        GO3: nắm vững công nghệ, qui trình cơ bản để sản xuất thực thực phẩm chức năng.

·        GO4 :hiểu rõ ứng dụng thực phẩm chức năng để phòng ngừa các bệnh mãn tính trên người như: Bệnh tim mạch; huyết áp; tiểu đường; béo phì và ung thư.


Khóa học nhằm giúp giáo viên phổ thông nắm vững kiến thức cơ bản về chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh, đồng thời vận dụng những hiểu biết về chương trình vào việc giảng dạy ở địa phương nhằm giúp học sinh đạt chuẩn đầu ra theo yêu cầu của chương trình.

Nội dung môn học trình bày lịch sử nghiên cứu và phát triển trong nghiên cứu phiêu sinh vật trên thế giới và Việt Nam, các khái niệm và phân loại phiêu sinh vật dựa trên nhiều phương pháp khác nhau. Những đặc điểm chung và riêng của phiêu sinh thực vật và phiêu sinh động vật, phân loại và định danh một số nhóm phiêu sinh vật. Từ đó, môn học cho thấy được nhựng mối quan hệ giữa phiêu sinh vật với các sinh vật khác và những lợi ích, ứng dụng phiêu sinh vật trong việc quan trắc, đánh giá và xử lý môi trường nước. Ngoài ra, sinh viên có thể thiết kế và tiến hành một nghiên cứu nhỏ về đối tượng phiêu sinh vật đã học.


-          Trình bày được các cơ chế chính về sự phân hủy thuốc.

-          Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hủy của thuốc

-          Trình bày các phương pháp tính tuổi thọ và hạn dùng của dược phẩm.

-          Trình bày độ ổn định của bao bì Dược

-          Xác định hạn dùng của thuốc theo qui định của ICH.


Tâm lí học đại cương là môn học nghiên cứu các hiện tượng tâm lí chung nhất của con người. Học xong môn này, người học có thể lí giải được các hiện tượng tâm lí cơ bản của con người, các qui luật nảy sinh, hình thành và biểu hiện của các hiện tượng tâm lí. Đồng thời, tâm lí học đại cương cũng cung cấp các kiến thức làm cơ sở cho việc học tập và nghiên cứu các chuyên ngành của khoa học tâm lí cũng như các môn học có liên quan.

Tâm lí học đại cương đề cập đến những hiện tượng bên trong của đời sống tinh thần của con người khó có thể quan sát, đo đếm trực tiếp, nhưng đó là những hiện tượng gắn liền với mọi hoạt động của con người, vì thế đòi hỏi người học phải có khả năng thể hiện và khả năng quan sát các biểu hiện bên ngoài của con người để hiểu đời sống tâm lí bên trong của họ.


Môn học gồm kiến thức cơ bản về (i) chương trình; (ii) cách khai thác sách giáo khoa có hiệu quả; hướng dẫn soạn giáo án; (iii) tầm quan trọng của kiểm tra đánh giá trong dạy học, các loại hình kiểm tra, đánh giá, khái niệm bài thi trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận; các yêu cầu và hướng dẫn cách ra đề thi (đề kiểm tra) đạt chuẩn; những lỗi cần tránh khi ra đề thi (đề kiểm tra); (iv) tương tác và kỷ luật trong lớp học; (v) vấn đề phát triễn kỹ năng nghề nghiệp thông qua thực tập/thực hành giảng dạy (thực tập sư phạm); vai trò và trách nhiệm của giáo sinh trong thực tập/thực hành giảng dạy (thực tập sư phạm); nhiệm vụ dự giờ và cách góp ý tiết dạy.


Môn đọc mở rộng là môn học bắt buộc thứ 5 trong chuổi các môn học phát triển kỹ năng đọc hiểu. Khóa học này tập trung vào những kỹ năng đọc phát triển trong thực tế công việc và cuộc sống, xây dựng thói quen đọc, phát triển năng lực tư duy và phản biện lại trong quá trình kiến tạo kiến thức thu được từ quá trình đọc hiểu ngôn ngữ. Độ dài sách sẽ thay đổi và nội dung được chuẩn bị đa dạng theo các chủ đề như triết học, chính trị, giáo dục, kinh tế… với thời lượng dự kiến 5 quyển sách chuyên khảo hoặc truyện kinh điển trên thế giới cho cả học kỳ 15 tuần. Khóa học cũng xây dựng những hoạt động cho phép người học thảo luận, trao đổi và tranh biện về những góc nhìn khác nhau từ các tác phẩm theo 2 phương án song song là do ½ sách do giáo viên cung cấp và ½ do sinh viên tự chọn theo yêu cầu môn học.


Unesco Global Open Educational Resources LogoKhóa học này giới thiệu OER (tài nguyên giáo dục mở) là cái gì, ý nghĩa của nó và cách sử dụng OER trong quá trình học tập và giảng dạy.

Môn học trang bị cho học viên kiến thức về lịch sử lập pháp qua các thời kì của Việt Nam, đặc trưng pháp lý và những ưu điểm, tồn tại của chính sách pháp luật trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Qua việc nghiên cứu cổ luật, học viên hình thành nên ý thức về văn hóa pháp lý của Việt Nam, nhận biết các đặc điểm của bản sắc văn hóa Việt Nam thể hiện qua tư duy pháp lý của người Việt Nam. Sau khi học xong học phần, học viên có thể hiểu được truyền thống văn hóa, ứng xử của người Việt đối với chính sách pháp luật, hình thành ý thức đúng đắn và tích cực về pháp luật, đồng thời, có thái độ trân trọng, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua các hoạt động thực hiện pháp luật trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số. 


Mục tiêu tổng quát của môn học

GO1. Nâng cao năng lực tư duy giải quyết vấn đề

GO2. Nâng cao năng lực tư duy sáng tạo

GO3. Trình bày hiệu quả qua lời nói và văn bản

GO4. Thực hiện tốt vai trò của một thành viên trong nhóm trên tinh thần hợp tác và trách nhiệm

GO5. Nâng cao năng lực cảm thức cộng đồng và chia sẻ sự tử tế.

Kế toán tài chính 1 cung cấp kiến thức cơ bản về kế toán tài chính để sinh viên hiểu được cách thức ghi nhận, đánh giá, trình bày và công bố các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính – đặc biệt học phần này tập trung tổ chức kế toán các loại tài sản trong doanh nghiệp như tiền, khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản cố định.


Kinh tế học đô thị là ngành khoa học sử dụng các học thuyết kinh tế, đặc biệt là kinh tế vi mô để nghiên cứu và giải thích về cấu trúc không gian của các thành phố và sự lựa chọn vị trí nhà ở hoặc vị trí đặt các nhà máy sản xuất trong phạm vi thành phố. Kinh tế học đô thị dùng những lý thuyết kinh tế vi mô để giải thích các hiện tượng xuất hiện trong phạm vi thành phố như tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường, giá cả của nhà ở và bất động sản, phân bố việc làm, tội phạm. Một vấn đề được quan tâm nhiều nhất khi nghiên cứu kinh tế học đô thị là các nguồn lực theo quan điểm kinh tế dẫn đến sự tồn tại của thành phố và quá trình quần tụ đô thị (agglomeration).

 Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về hành vi của người tiêu dùng. Môn học này giúp sinh viên hiểu được cách thức người tiêu dùng ra quyết định mua, những nhân tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định mua, sử dụng và loại bỏ sản phẩm/dịch vụ từ đó giúp xác định được đối tượng khách hàng mục tiêu và có chiến lược marketing phù hợp.


Khóa học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và một phần nâng cao phù hợp với ngành học về các nội dung: những nguyên lý marketing trong kinh doanh, các phương pháp nghiên cứu và phân tích thị trường, một số khái niệm về marketing quốc tế giúp đánh giá về các vấn đề thị trường toàn cầu; nhằm giúp người học phát triển kiến thức nền tảng về marketing và hiểu được những ứng dụng của marketing trong kinh doanh.

Môn học "Sinh lý tiêu hoá" dành cho sinh viên đại học chuyên ngành Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm và dinh dưỡng người năm thứ ba, học trực tuyến.

Trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng máy tính trong các công việc như soạn thảo văn bản, sử dụng bảng tính điện tử, khai thác và sử dụng Internet, sử dụng các công cụ trình chiếu, khai thác và sử dụng các phần mềm ứng dụng khác; giúp hiểu rõ cách thức hoạt động cơ bản của hệ điều hành Windows, một số vấn đề liên quan đến an toàn thông tin và pháp luật trong sử dụng CNTT.


Môn Tiếng Anh Giao tiếp Thương Mại - học phần 1 - tạo điều kiện cho sinh viên thực hành và phát triển năng lực tiếng Anh - được xem như một công cụ giao tiếp trong môi trường kinh doanh quốc tế. Sinh viên được học các thuật ngữ và từ vựng chuyên ngành có liên quan đến các chủ đề về kinh doanh quốc tế. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội ôn tập các chủ điểm ngữ pháp trọng tâm của tiếng Anh và vận dụng các cấu trúc đó vào các tình huống giao tiếp. Các bài học trong chương trình đều nhằm mục đích giúp sinh viên rèn luyện 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết.


Môn Nói 1 là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành thuộc trình độ B1 dành cho sinh viên năm thứ hai Khoa Ngữ văn Nga học trong học kỳ 3. Sinh viên sẽ được thực hành kỹ năng nói thông qua các hình thức thảo luận, phản biện, hùng biện theo các chủ đề được học như miêu tả về ngoại hình, tính cách con người, cửa hàng, ẩm thực, lễ hội, nghệ thuật (автобиография, внешность, черты характера, магазины, рестораны, искусство, праздники).



Khóa học có thời lượng 30 tiết, cung cấp kiến thức tổng quát về Từ pháp học tiếng Nga với các chủ đề Danh từ, Tính từ, Động từ, Đại từ, Số từ tiếng Nga.

Mỗi buổi học có thời lượng 05 tiết, trong đó thời lượng dành cho phần lý thuyết chiếm trung bình từ 1.5 đến 02 tiết, thời gian còn lại dành cho phần thảo luận và làm bài tập thực hành.

Môn học “Phân tích báo cáo tài chính” cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về phân tích báo cáo tài chính:

·  Xác định được mối quan hệ giữa phân tích báo cáo tài chính và phân tích kinh doanh;

·  Xác định được mối quan hệ giữa phân tích chiến lược với phân tích báo cáo tài chính;

·  Vận dung các phương pháp phân tích báo tài chính để phân tích tình hình tài chính của một công ty cụ thể;

·  Biết cách phân tích triển vọng của một công ty.


Phân tích và phát triển chương trình tiểu học là học phần thuộc khối kiến thức khoa học ứng dụng trong nội dung kiến thức giáo dục chuyên ngành. Học phầnPhân tích và phát triển chương trình tiểu học” được dùng cho sinh viên (SV) ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học. Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về chương trình giáo dục, chương trình giáo dục tiểu học, các cách tiếp cận  thiết kế trong phát triển chương trình, lập kế hoạch dạy học.


Môn học cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về vi sinh vật trong lĩnh vực thực phẩm.

Môn học "Vi sinh thực phẩm" dành cho sinh viên năm thứ 2 (học trực tuyến).

Môn học bao gồm các mục tiêu tổng quát (GO) sau:

  • ·         Xác định được các nguồn gốc lây nhiễm vi sinh vật vào thực phẩm. Trên cơ sở đó biết cách kiểm soát để ngăn ngừa sự vấy nhiễm đó. Đồng thời giải thích được cơ chế của các hiện tượng hư hỏng thực phẩm do vi sinh vật.
  • ·         Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển của vi sinh vật ở trong thực phẩm.
  • ·         Mô tả được một số bệnh và ngộ độc thực phẩm phổ biến do vi sinh vật gây ra.
  • ·         Hiểu về ứng dụng của vi sinh vật trong một số quá trình lên men cơ bản
  • ·         Nắm được các nguyên lý để tiêu diệt, ức chế, bất hoạt  vi sinh vật trong quá trình bảo quản thực phẩm
  • ·         Tiếp cận một số kỹ thuật tiên tiến về vi sinh vật để ứng dụng trong công nghệ thực phẩm



Những hiểu biết về tài chính khu vực công, phương thức quản lý ngân sách nhà nước cùng với quá trình hạch toán chi tiết các khoản mục xuất hiện trong một đơn vị hành chính sự nghiệp sẽ được hướng dẫn cụ thể và thú vị trong môn học này,

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về (1) những quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động theo pháp luật của Nhà nước; (2) kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong môi trường làm việc; (3) các biện pháp bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động trong quá trình làm việc


Học phần sẽ cung cấp những kiến thức hóa hữu cơ cơ bản và chuyên sâu liên quan tới Ngành CNTP, kỹ năng thực hành tại phòng thí nghiệm. Nội dung của học phần sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về đồng phân trong các hợp chất hữu cơ, các hiệu ứng trong các hợp chất hữu cơ, phản ứng và cơ chế phản ứng. Các chương tiếp theo sẽ đi sâu và cấu tạo, tính chất vật lý và hóa học của các hợp chất hữu cơ như alkane, alkane, alkadienes, alkyne, hydrocarbon thơm, các dẫn xuất (hydrocarbon alky halides, phenol & alcohols, carbonyl, carboxylic acid, amine). Thêm vào đó, học phần này còn hướng dẫn sinh viên khả năng tự học, làm việc nhóm, phân tích vấn đề và tư duy logic.

Tiếng Anh 2 là học phần thứ hai trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và phát âm, lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, cho sinh viên năm thứ nhất, không chuyên ngữ của trường Đại học Tây Nguyên. 

Học phần Tiếng Anh 2 giới thiệu và hướng dẫn thực hành các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên có kiến thức về những phong cách giao tiếp khác nhau, từ đó có thể phát triển bốn kỹ năng tiếng ở cấp độ cao hơn.

Ngoài ra, học phần Tiếng Anh 2 còn cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Anh.


Mục tiêu tổng quát của môn học

Qua môn học này, người học sẽ đạt được các mục tiêu tổng quát sau:

- Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về TESOL

·– Nắm được các bước  xây dựng và phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho người học

– Hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho người học

– Biết cách lựa chọn phương pháp xây dựng và phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho người học

- Biết xác định các kiểu người học

- Biết lựa chọn phương pháp giảng dạy thích hợp với các kiểu người học

– Biết đánh giá và điều chỉnh phương pháp giảng dạy thích hợp với tình hình thực tế của lớp

- Biết cách tạo hứng thú cho các kiểu người học

– Hiểu rõ các đặc điểm của mỗi lớp và phương pháp quản lý lớp

– Nắm vững các nguyên tắc hợp tác với giáo viên đồng giảng và trợ giảng

– Nắm vững các bước cơ hbản của một bài giảng

- Hiểu rõ cách làm việc ở trường phổ thông




Môn học này dùng cho các bạn sinh viên năm thứ 2 thuộc khoa Kỹ thuật Xây dựng của trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

Môn học cung cấp hệ thống kiến thức về tài nguyên du lịch (tài nguyên du lịch tự nhiên; tài nguyên du lịch nhân văn); cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; Đánh giá hiệu quả khai thác tài nguyên du lịch ở Việt Nam đối với việc hình thành các sản phẩm du lịch; Hệ thống vùng du lịch ở Việt Nam thông qua tìm hiểu tiềm năngthực trạng phát triển du lịch của các vùng.


Môn học bao gồm các mục tiêu tổng quát (GO) sau:

• Nắm vững các khái niệm mối quan hệ giữa ngôn ngữ và xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa, hiểu các diễn ngôn liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa, hiểu đặc trưng ngôn ngữ Anh.

• Vận dụng hiệu quả kiến thức về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa, các diễn ngôn liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa, đặc trưng ngôn ngữ Anh trong các lĩnh vực: giảng dạy tiếng Anh, ngôn ngữ và văn hóa trong lĩnh vực biên-phiên dịch, giao tiếp và công việc

• Vận dụng hiệu quả kiến thức về chính sách ngôn ngữ của các quốc gia sử dụng tiếng Anh, đối chiếu đặc trưng văn hóa, xã hội của tiếng Anh và các ngôn ngữ khác trong các lĩnh vực liên quan đến: giảng dạy tiếng Anh, ngôn ngữ và văn hóa trong lĩnh vực biên-phiên dịch, giao tiếp và công việc

This course aims to introduce different algorithm design and analysis techniques and enable students to design algorithms in various application areas and analyze their efficiency. Many problems and their existing algorithms are given and analyzed for each typical design strategy. NP-completeness is also discussed in this course. 

Dịch tễ học là một môn học rất quan trọng cho sinh viên ngành thú y, chăn nuôi. Đây là môn học tiên quyết cho những môn học chuyên sâu khác trong chương trình đào tạo. Sau khi học xong, sinh viên sẽ cần nắm bắt được những mục tiêu sau:

+GO1: Nắm vững các khái niệm cơ bản liên quan tới dịch tễ học áp dụngh trong lĩnh vực thú y

+GO2: Áp dụng thực tế các nguyên tắc của dịch tễ học mô tả, dịch tễ học phân tích trong nghiên cứu sinh viên

+GO3: Đánh giá được chất lượng của các loại xét nghiệm sàng lọc thông qua các chỉ tiêu chất lượng

+GO4: Áp dụng các nguyên tắc tính toán và lấy mẫu nghiên cứu

+GO5: Áp dụng được các kỹ thuật thu thập thông tin thực địa

+GO6: Áp dụng được các kỹ năng điều tra giám sát dịch bệnh động vật

+GO7: Đánh giá tính hợp lý của các phương pháp kiểm soát dịch bệnh đối với 1 số bệnh quan trọng hiện nay

Chào mừng các học viên đến với học phần Giáo dục hoà nhập. Học phần này là một phần học quan trọng trong chương trình đào tạo của khoa Giáo dục Đặc biệt được cung cấp cho sinh viên bậc học Cử nhân hoặc học viên các lớp hệ Vừa học vừa làm ngành Sư phạm.

Học phần này cung cấp các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về giáo dục hoà nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. Các học viên sẽ tiếp thu được kiến thức cần thiết về giáo dục hoà nhập, bao gồm khái niệm, các quan điểm giáo dục đa dạng, quá trình phát triển, qui trình thực hiện, các kĩ năng và nguồn lực phối hợp thực hiện giáo dục hoà nhập. Đồng thời, học phần cũng cung cấp những kiến thức cơ bản về từng phân loại trẻ có nhu cầu đặc biệt, cùng những điều chỉnh chương trình cần thiết cho trẻ trong vai trò là người giáo viên quản lí lớp học trong môi trường trường trường học hoà nhập.

Bên cạnh đó, học phần cũng được thiết kế nhằm phát triển tư duy phê phán của học viên, giúp học viên cập nhật và phân tích về giáo dục hoà nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. Các học viên cũng sẽ có cơ hội kiến tập và thực hiện lập kế hoạch điều chỉnh cho từng trẻ có nhu cầu đặc biệt trong môi trường một lớp học hoà nhập cụ thể.

Thông tin chi tiết của giảng viên điều phối học phần được cung cấp dưới đây, trong trường hợp các học viên có bất kì yêu cầu liên quan đến thông tin chi tiết về học phần, các bài tập và hình thức đánh giá được sử dụng trong học phần này.

Chúc tất cả các học viên sẽ thu nhận được những kiến thức hữu ích và những điều tốt đẹp nhất trong quá trình học tập.

 

Giảng viên điều phối học phần

ThS. Hoàng Trương Thúy An 

Khoa Giáo dục Đặc biệt

Trường Đại học Sư phạm TP HCM

280 An Dương Vương, P3, Q5, TP HCM

Email: anhtt@hcmue.edu.vn

 

Trân trọng./.


Khóa học kéo dài 15 tuần (45 tiết) dành cho sinh viên năm 3 hệ sư phạm và cử nhân.

Khóa học cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quát về:

-Những tác giả và tác phẩm được viết bằng tiềng Anh nổi tiếng đầu thế kỷ 20

- Cách phân tích một tác phẩm văn học

-Cách học tiếng Anh thông qua những tác phẩm văn chương

Lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất (GDTC) là một khoa học nghiên cứu những quy định chung nhất về phương pháp luận trong lĩnh vực GDTC chủ yếu là nhìn từ lĩnh vực sư phạm, đây cũng là học phần thuộc chương trình đào tạo sinh viên ngành GDTC tại K.GDTC trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM).

This course is designed for in-service classes in Summer Semester, 2021.

Môn học nằm trong khối kiến thức tự chọn thay thế khóa luận tốt nghiệp, gồm 03 chương: Chương 1 giới thiệu khái quát về ngôn ngữ và văn hóa các DTTS ở Việt Nam, trong đó ngôn ngữ được đề cập đến với tư cách là một thành tố trong văn hóa các DTTS. Chương 2 đi sâu nhận diện, phân tích ngôn ngữ trong đời sống văn hóa các DTTS. Chương 3 tập trung làm rõ vấn đề bảo tồn, phát triển ngôn ngữ, văn hóa các DTTS.


Phần một của môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của tố tụng dân sự như khái niệm, các nguyên tắc cơ bản, thẩm quyền xét xử của Tòa án, vấn đề chứng minh và chứng cứ, các biện pháp khẩn cấp tạm thời, thời hạn và thời hiệu trong tố tụng, án phí và các chi phí tố tụng.
Phần hai của môn học sẽ cung cấp cho sinh viên về trình tự, thủ tục theo từng giai đoạn tố tụng. Trong phần này cũng bao gồm việc phân biệt giữa trình tự thủ tục giải quyết vụ án dân sự và trình tự thủ tục giải quyết việc dân sự.
Từ việc học môn học này sinh viên có thể áp dụng kiến thức lý luận để giải quyết những vụ việc phát sinh trong thực tiễn đời sống.
Để có thể tiếp thu tốt môn học này, sinh viên cần được trang bị kiến thức liên quan đến luật nội dung như: luật dân sự, luật hôn nhân và gia đình, luật đất đai, luật lao động,...

Làm thế nào để bắt đầu một nghiên cứu, để trả lời một câu hỏi/nghi vấn hoặc xác định một giả thuyết? Cần phải tiến hành thí nghiệm như thế nào, thu thập dữ liệu gì và làm gì để trả lời được câu hỏi cần nghiên cứu? Câu trả lời là phải biết phân tích và thiết kế thí nghiệm.

Học phần này sẽ cung cấp các các khái niệm, kiến thức và kỹ năng cơ bản về phân tích và thiết kế thí nghiệm.



Cung cấp kiến thức cơ bản & kỹ năng để thiết kế mố - trụ cầu theo tiêu chuẩn TCVN 11823-2017

Can thiệp sớm trẻ khiếm thính bao gồm 2 phần: Những vấn đề chung về can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính và Qui trình can thiệp cho trẻ khiếm thính. 

Học phần cung cấp kiến thức và kĩ năng cần thiết trong lĩnh vực can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính; thực hành can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính; đồng thời giúp người học rèn luyện kĩ năng tư vấn phụ huynh và phối hợp với nhóm đa ngành trong chương trình can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính

Học phần THE ACT OF TEACHING nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hoạt động giảng dạy từ cách thu hút người học tham gia hoạt động lớp học, cách quản lý lớp học hiệu quả, cách vận dụng các giáo cụ giảng dạy đến cách xử lý các tình huống sư phạm xảy ra trong lớp học. Đồng thời học phần giúp sinh viên tự tin trước đám đông và tích lũy kinh nghiệm giảng dạy.


Học phần nhằm trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về công tác quản trị dự án bao gồm: cơ sở lý luận và các nội dung cơ bản của quá trình quản trị dự án, đánh giá và chọn lựa dự án mang lại lợi ích cao, tổ chức cơ cấu bộ máy, các yêu cầu về tố chất của giám đốc dự án, nguyên tắc lãnh đạo và xây dựng đội ngũ dự án, lập kế hoạch, ước tính ngân sách, lập tiến độ, và xem xét phân bổ nguồn lực thực hiện dự án, cách thức và nội dung giám sát, kiểm soát dự án, các vấn đề về quản trị rủi ro và hợp đồng dự án, các công việc cần thực hiện để kết thúc dự án.

- Đối tượng: Cử nhân Y tế công cộng năm thứ 4

- Thời lượng: 2 tín chỉ lý thuyết (tương ứng 30 tiết)


Bài tập thực hành của Nguyễn Thanh Hoa - HCMUE

Quản trị học nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quá trình ra quyết định, các nhân tố tác động đến tổ chức trong môi trường kinh doanh và công việc của nhà quản trị. Học phần bao gồm các nội dung như tổng quan về quản trị (nhà quản trị, môi trường tổ chức, quá trình  ra quyết định) và chức năng cơ bản của quản trị (hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra). Quản trị học thuộc khối kiến thức đại cương, được giảng dạy sau khi học xong kinh tế vĩ mô và marketing căn bản.


Tài chính Quốc tế là một môn học khá hiện đại vì nó liên tục được cập nhật theo nhịp điệu phát triển của thị trường tài chính toàn cầu. Có thể nói nội dung của Tài Chính Quốc Tế khá rộng, nó bao hàm những xu hướng vận động mang tính toàn cầu của các thị trường, định chế tài chính, các sản phẩm và kỹ thuật tài chính cho đến việc ban hành các chính sách công xuất phát từ nhu cầu điều tiết và quản lý thị trường tài chính của Chính phủ.

Cụ thể, môn học tài chính quốc tế cung cấp cho người học kiến thức để phân tích mối liên hệ giữa ba vấn đề kinh tế vĩ mô quan trọng và có liên quan mật thiết đến nhau trong một nền kinh tế mở đó là tỷ giá, chiều hướng vận động của dòng vốn và khủng hoảng tài chính. Để làm điều đó, một mặt môn học này trang bị cho học viên kiến thức về các lý thuyết kinh điển trong tài chính quốc tế thể hiện mối tương quan giữa các biến số kinh tế vĩ mô như lạm phát, lãi suất và tỷ giá như ngang giá lãi suất, ngang giá sức mua và hiệu ứng Fisher quốc tế. Mặt khác, môn học Tài chính quốc tế còn cung cấp cho người học các kiến thức liên quan đến cán cân thanh toán quốc tế, qua đó giúp người học phân tích được xu hướng vận động của dòng thương mại, dòng vốn quốc tế và ảnh hưởng nó đến sức khỏe của nền kinh tế. Ngoài ra, môn học này cũng cung cấp các kiến thức liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá; sự thực thi các chính sách tỷ giá hối đoái của chính phủ và các mô hình khủng hoảng tài chính xảy ra trong vài thập niên trở lại đây.

Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể hiểu được sự vận hành của thị trường tài chính quốc tế và các giao dịch trên thị trường ngoại hối, hiểu được cán cân thanh toán quốc tế và các nhân tố tác động, hiểu được ưu nhược điểm của các cơ chế tỷ giá và can thiệp của chính phủ, hiểu và giải thích được mối quan hệ giữa các nhân tố kinh tế vĩ mô cũng như các cơ chế khủng hoảng tài chính.


Hóa học môi trường: dành cho các bạn sinh viên năm 2, 3 các ngành Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường, Khoa học môi trường (Khoa Môi trường và tài nguyên) và các bạn năm 1 ngành Kinh tế tài nguyên môi trường (Khoa Kinh tế)

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin. Sử dụng thành thạo các kỹ năng Word, Excel, Powerpoint 

This course will provide general information about countries around the world. Students will have opportunities to get general knowledge about countries in Asia, Europe and the USA. Students also gives presentations about different places as a tour guide. In order to do that, students will select information and present to the classrooms. 

Khoá học giúp sinh viên rèn luyện thêm các kỹ năng chuyên sâu trong lập trình. Qua khoá học cũng giúp sinh viên có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc bộ nhớ và cơ chế cấp phát vùng nhớ trong các ngôn ngữ lập trình. 

Nắm bắt được các nền tản kiến thức này cũng như rèn luyện các kỹ năng lập trình thận trọng khi tương tác với bộ nhớ máy tính giúp sinh viên dễ dàng đi xa hơn trong việc học các ngôn ngữ bậc cao sau này.

Programme d’accompagnement à améliorer la qualité des formations hybrides et à distance dans les universités - AUF/DRAP 04-05/2020
Chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo trực tuyến tại các trường đại học Việt Nam - AUF/DRAP 04-05/2020

Forum de discussion sur le programme d’accompagnement à améliorer la qualité des formations hybrides et à distance dans les universités - DRAP/AUF 04-05/2020

Diễn đàn thảo luận về chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo trực tuyến tại các trường đại học Việt Nam

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Ban Giám đốc Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (DRAP)

04-05/2020

Khoá hỗ trợ tăng cường thực hành các phương pháp và công cụ dạy học trực tuyến, phù hợp với nhu cầu và bối cảnh dạy học, DRAP/AUF 05/2020 >> Chương trình chi tiết >>

Atelier « Accompagnement intensif sur les méthodes et outils d’enseignement à distance, en adéquation avec des besoins et du contexte pédagogiques », DRAP/AUF 05/2020 >> Planning détaillé >>

Atelier « Accompagnement intensif sur les méthodes et outils d’enseignement à distance, en adéquation avec des besoins et du contexte pédagogiques » - Session Laos & Cambodge, DRAP/AUF 06-07/2020 >> Planning détaillé >>

Atelier « Accompagnement intensif sur les méthodes et outils d’enseignement à distance, en adéquation avec des besoins et du contexte pédagogiques » - Session Vanuatu, DRAP/AUF 09-10/2020 >> Planning détaillé >>

Chương trình hỗ trợ khoá học MOOC “Liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học” do Trường Đại học Bordeaux (Pháp) tổ chức trên hệ thống FUN-MOOC.fr.