Cours à distance sur l'accès à l'information scientifique et technique (IST)

Chương trình hỗ trợ khoá học MOOC “Viết và xuất bản bài báo khoa học” do Viện Nghiên cứu Phát triển - IRD (Pháp) tổ chức trên hệ thống FUN-MOOC.fr.

Chương trình hỗ trợ khoá học MOOC “Liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học” do Trường Đại học Bordeaux (Pháp) tổ chức trên hệ thống FUN-MOOC.fr.