Cours à distance sur l'accès à l'information scientifique et technique (IST)

Chương trình hỗ trợ khoá học MOOC “Liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học” do Trường Đại học Bordeaux (Pháp) tổ chức trên hệ thống FUN-MOOC.fr.