Available courses

Atelier d’intelligence collective sur le développement d’un modèle de formation par alternance adaptable aux contextes universitaires de l’Asie-Pacifique, co-organisé par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et l’Université des sciences économiques de Hô Chi Minh-Ville (UEH), le mardi 31 août 2021.


Collective intelligence workshop on the development of a dual education model adaptable to the context of Asia-Pacific university community, co-organized by the Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) and the University of Economics of Ho Chi Minh City (UEH), on Tuesday, August 5th, 2021.


Hội thảo cùng đóng góp phát triển một mô hình đào tạo luân phiên phù hợp với bối cảnh đại học châu Á-Thái Bình Dương, do AUF và Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH) cùng phối hợp tổ chức vào ngày thứ ba 31/08/2021.

Khoá tập huấn F1 “Chuyển thể học liệu truyền thống sang định dạng đa phương tiện phục vụ dạy học trực tuyến” trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến 2021 của Tổ Chức Đại học Pháp ngữ (AUF).

Mục tiêu tổng quát của khoá học:

  • Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của tài nguyên học liệu trong các hoạt động dạy học trực tuyến
  • Nắm vững nguyên tắc biên tập, thiết kế tài nguyên đồ hoạ và đa phương tiện dùng trong dạy học trực tuyến
  • Vận dụng thành thục các nguyên tắc lí thuyết trong biên soạn tài nguyên học liệu trực tuyến
  • Sản xuất một chuỗi tài nguyên đa phương tiện phục vụ một chủ đề dạy học trực tuyến

Atelier de formation intensive sur la conception d'un cours en ligne sur Moodle avec la méthode « classe inversée », dans le cadre du Plan d’accompagnement au renforcement de la qualité des formations hybrides ou à distance 2021 de l'AUF ASie-Pacifique.

Plan d’accompagnement au renforcement de la qualité des formations hybrides ou à distance 2021.

Phase 1 : Sensibilisation & formation.

Webinaire E2 « Enseigner à distance avec la classe inversée ».

Chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến 2021.
Giai đoạn 1: Hội thảo và đào tạo trực tuyến.
Webinar E1 – “Đánh giá hoạt động học tập trực tuyến: từ nguyên tắc và phương pháp đến công cụ thực hành”, ngày 03/06/2021.

Ce plan a pour objectif global d’accompagner les établissements membres de l’AUF dans la région Asie-Pacifique à renforcer la qualité des dispositifs de formation hybrides et à distance, en vue de mieux répondre aux défis de l’innovation et du développement stratégique dans l’enseignement supérieur.
The overall objective of this program is to assist AUF's member institutions in the Asia-Pacific region to strengthen the quality of their blended and distance learning systems, in order to better respond to the challenges of innovation and strategic development in higher education.

Chương trình này có mục tiêu tổng thế là hỗ trợ các trường đại học thành viên AUF củng cố chất lượng dạy học trực tuyến của mình, nhằm nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu và thách thức của thời đại trong đổi mới và phát triển chiến lược giáo dục đại học.

Ce cours presente trois chapitres de la Stabilite des medicaments

- Generalites

- Facteurs extrinseques et intrinseques influencants 

- Protocole de l'etude

Kính chào Thầy/Cô

Đây là khoá học môn Thương mại điện tử - dành cho khoá thực hành học trực tuyến.

Rất mong góp ý từ Quý Thầy/Cô

Trân trọng

Môn học Tai biến thiên nhiên sẽ giúp người học Nắm được các kiến thức cơ bản về tai biến thiên nhiên, phân loại tai biến, đánh giá tai biến ở các giai đoạn khác nhau; Hiểu được nguyên nhân, hoạt động và các tác động của các tai biến thiên nhiên; Biết cách ứng xử theo hướng tiếp cận với rủi ro, các hình thức quản lý tai biến thiên nhiên để có thể vận dụng trong thực tế phòng ngừa rủi ro do thiên tai trong thực tế

Đây là khóa học về Giải phẫu - Sinh lý cơ thể người phục vụ cho Chương trình đào tạo cập nhật kiến thức chuyên ngành âm ngữ trị liệu (khóa 10 tháng).


Học phần môi trường quản lý cung cấp cho sinh viên các kiến ​​thức, kỹ năng và các công cụ cần thiết để quản lý môi trường.

Học phần môi trường quản lý cung cấp cho sinh viên các kiến ​​thức, kỹ năng và các công cụ cần thiết để quản lý môi trường.

Khóa học củng cố kiến thức cơ bản và hướng dẫn người học thủ thuật làm bài đạt điểm cao trong bài thi TOEIC (Tiếng Anh)

Mục tiêu của môn học Tiền tệ – Ngân hàng là nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về nguyên lý tiền tệ, hệ thống tiền tệ quốc tế, các vấn đề cơ bản về hệ thống ngân hàng bao gồm ngân hàng trung ương và các trung gian tài chính, quá trình cung ứng tiền tệ và nội dung cơ bản về các công cụ chính sách tiền tệ, cầu tiền tệ và vấn đề lạm phát.

Thông qua môn học, sinh viên sẽ nắm bắt được các vấn đề mang tính lý luận lẫn thực tiễn về quá trình vận hành của hệ thống tiền tệ, nguyên lý và thực tiễn hoạt động của hệ thống ngân hàng và cung cầu tiền tệ. Đây là những kiến thức nền tảng bắt buộc phải nắm vững để tiếp tục học các môn học khác trong chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng như: Ngân hàng thương mại, Kinh doanh ngoại hối, Thị trường quyền chọn, Quản trị ngân hàng thương mại, Ngân hàng trung ương, Tài chính quốc tế.


Học phần TLH DC dành cho sinh viên khoa không chuyên

Môn học "Ngôn ngữ hình thức" là môn học chuyên ngành dành cho sinh viên năm thứ 3 ngành Sư phạm Tin học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Môn học Trắc nghiệm khách quan (Objective Test) gồm có 2 phần, phần lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết gồm có 4 chương. Trong đó, Chương 1 trình bày tổng quan về trắc nghiệm khách quan (khái niệm, thuật ngữ, lịch sử hình thành phương pháp trắc nghiệm, ưu nhược điểm, các dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan…), Chương 2 trình bày về cách xây dựng và thiết kế câu hỏi trắc nghiệm khách quan, cách xây dựng quy trình, ma trận đề thi đề thi trắc nghiệm khách quan, Chương 3Chương 4 đi sâu về phân tích câu hỏi, bài trắc nghiệm khách quan bằng lý thuyết khảo thí cổ điển và khảo thí hiện đại, qua việc xác định, phân tích độ khó, độ phân biệt, mồi nhử, hệ số tương quan, độ tin cậy, năng lực thí sinh và các giá trị thống kê của câu hỏi…

Trong phần thực hành, sinh viên sẽ được làm việc theo nhóm hoặc cá nhân theo các mục tiêu và nội dung giảng dạy như thiết kế được một đề thi trắc nghiệm; xây dựng được ma trận đề thi theo một đề cương cụ thể; phân tích, đánh giá câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan theo các giá trị, chỉ số thống kê…


Đây là phân đoạn học liệu môn Triết học Mác- Lênin. 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính, các thủ thuật trong xử lý hình ảnh, kiến thức về vẽ đồ họa vector, phương pháp tạo hình dạng cơ bản và ứng dụng của phần mềm Adobe Photoshop trong chuyên ngành đồ hoạ. Giúp người học: phân tích, lập luận và giải quyết các vấn đề phát sinh trong xử lý đồ họa; vận dụng kiến thức môn học để thể hiện tốt kỹ năng thể hiện các bản vẽ thiết kế; tư duy có hệ thống các vấn đề kỹ thuật trong thiết kế đồ họa. Đồng thời, giúp người học có ý thức trách nhiệm và quan điểm đúng đắn để phát triển nghề nghiệp; hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành các sản phẩm đồ họa trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội.


Ce cours s’adresse aux débutants et visent l’obtention du niveau A1. Développez toutes les compétences pour maîtriser les fondamentaux en français général : expression et compréhension écrites et orales. 

Lớp học này dành cho học viên học từ đầu: Phát triển tất cả các kỹ năng để làm chủ kiến thức cơ bản tiếng Pháp: viết, đọc hiểu, nghe và nói. 

Học phần Kinh tế công cộng nhằm mục tiêu giúp người học (1)Phân biệt được các khái niệm thất bại thị trường; phân tích được các thất bại thị trường và vai trò của chính phủ trong nền kinh tế; (2)Nhận diện và phân tích được tổn thất do những thất bại thị trường này gây ra và giải pháp của chính phủ đối với từng trường hợp; (3) Đề xuất được các giải pháp đối với một tình huống kinh tế thực tế hoặc giả định thông qua vận dụng các kiến thức môn học; (4) Thực hiện được kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin, kỹ năng làm việc nhóm, và kỹ năng giao tiếp trong các tình huống kinh tế thực tế và giả định.


Khoá học nhằm cung cấp kiến thức nền tảng về tâm lý học giới tính, giúp người học giải thích được các hiện tượng tâm lý con người và hình thành nhu cầu tìm hiểu, khám phá bản thân trong lĩnh vực giới tính

Môn học trình bày kiến thức cơ bản về kiểm soát ô nhiễm không khí như: biện pháp kiểm soát, phương pháp xử lý bụi, phương pháp xử lý khí, phương pháp giám sát, quá trình phát thải, và kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn. Các thí nghiệm liên quan đến môn học cũng là một thành phần trong nội dung học.
Môn học trình bày kiến thức cơ bản về kiểm soát ô nhiễm không khí.

Môn học cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quát về ngành Công nghệ giáo dục, từ đó giúp sinh viên có năng lực:

- Hiểu biết về các ngành nghề trong lĩnh vực Công nghệ giáo dục;

-Nắm được các vị trí việc làm của ngành Công nghệ giáo dục;

-Thiết lập được mục tiêu và kế hoạch học tập để hoàn thành Chương tình đào tạo Công nghệ giáo dục

Môn học Tai biến thiên nhiên sẽ giúp người học Nắm được các kiến thức cơ bản về tai biến thiên nhiên, phân loại tai biến, đánh giá tai biến ở các giai đoạn khác nhau; Hiểu được nguyên nhân, hoạt động và các tác động của các tai biến thiên nhiên; Biết cách ứng xử theo hướng tiếp cận với rủi ro, các hình thức quản lý tai biến thiên nhiên để có thể vận dụng trong thực tế phòng ngừa rủi ro do thiên tai trong thực tế


tai biến.jpgtai biến.jpg

Qua môn học này, người học sẽ đạt được các mục tiêu tổng quát sau:

·         Giới thiệu cho sinh viên về cấu trúc, đặc tính, hoạt tính, động học enzyme

·         Vận dụng phương pháp nghiên cứu về enzyme và ứng dụng

·         Thực hành làm việc nhóm, lập kế hoạch, quản lý thời gian, thu thập thông tin


Môn học "Tiếng Việt Trung cấp 1", Khóa học ngắn hạn

Môn học này trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về một số phương pháp và công cụ thường dùng để nghiên cứu vật liệu vô cơ. Từ đó, sinh viên có khả năng ứng dụng để phân tích các tính chất vật liệu vô cơ khi nghiên cứu thực tế.


Khóa học Kỹ năng thuyết trình được thiết kế dành cho người học không chuyên tiếng Anh các ngành chất lượng cao năm thứ nhất nắm được các thủ thuật và kỹ năng cơ bản để thuyết trình bằng tiếng Anh hiệu quả.
Hướng dẫn kỹ năng tự học: ( Leaner Training) dành cho sinh viên năm thứ nhất , học phần 1 đã trình độ trung cấp theo học tại khoa Tiếng Anh chuyên ngành, trường ĐH Hà Nội.  

Chỉ thị sinh học

Cung cấp kiến thức chuyên ngành Sinh thái - Tài nguyên sinh vật về việc nghiên cứu và ứng dụng sinh vật trong đánh giá tác động môi trường.

Môn học này cung cấp cho sinh viên Dược những kiến thức cơ bản về tác dụng của dược liệu trên hệ thống sống và áp dụng trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe.

Đây là học phần bắt buộc dành cho Sinh viên năm 2 ngành Dược. Môn học này giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về các nguyên lý khoa học và các phương pháp phân tích dựa trên các phản ứng hóa học (acid-base, oxy hóa – khử, tạo kết tủa và tạo phức) được ứng dụng nhiều trong ngành dược.


Đây là học phần bắt buộc dành cho Sinh viên năm 2 ngành Dược. Môn học này giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về các nguyên lý khoa học và các phương pháp phân tích dựa trên các phản ứng hóa học (acid-base, oxy hóa – khử, tạo kết tủa và tạo phức) được ứng dụng nhiều trong ngành dược.


Thần kinh Nhi 

Đối tượng: Sinh viên Y4

Thần kinh Nhi đối tượng sinh viên Y4Khóa học này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết về quản lý môi trường.

Môn học này sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên môn và các kỹ năng nhằm để vận dụng vào trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu (ngoại thương), bao gồm các nội dung chính : Các phương thức giao dịch mua bán; Các điều kiện giao dịch mua bán, Tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương; Các chứng từ thường sử dụng trong ngoại thương.

Qua khóa học này, học viên biết được các vấn đề dinh dưỡng trong giai đoạn quanh phẫu thuật cần được quan tâm và chăm sóc của NB. Thông qua các kỹ năng lâm sàng đánh gia dinh dưỡng bừng các phương pháp khách quan và chủ quan, học viên dần làm quen với dinh dưỡng chu phẫu: nhận định vấn đề, giải quyết bài toán nhu cầu dinh dưỡng trrong giai đoạn chu phẫu trên NB thực tế.

Khoá học sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức và kỹ năng về huấn luyện kỹ  - chiến thuật, thể lực, tâm lý, phong cách thi đấu theo chuẩn đào tạo huấn luyện viên bậc 1 của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF - Level 1)

Khoá học này cung cấp cho học sinh những kiến thức Hoá học cơ bản về các chuyên đề trong chương trình Hoá học phổ thông mới 2018. Các chuyên đề bao gồm: cơ sở hoá học, hoá học trong phản ứng cháy nổ, phân bón, dầu mỏ và chế biến dầu mỏ, cơ chế hoá học trong phản ứng hữu cơ, phức chất. 

Môn học trang bị cho người học khả năng đọc hiểu các ý tưởng trên bản vẽ kỹ thuật, kỹ năng thiết lập các loại bản vẽ kỹ thuật bằng tay và với phần mềm AutoCAD đúng theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) cũng như Tiêu chuẩn Thế giới (ISO). 

Đây là khóa học dành cho sinh viên đăng ký theo mã lớp DH19NT, chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Phần 1 - Cấu tạo chất: Cung cấp các kiến thức hiện đại về cấu tạo nguyên tử, quy luật tuần hoàn của các nguyên tố trên cơ sở cấu trúc electron của các nguyên tử, các loại liên kết trong phân tử và cấu tạo phân tử.

Phần 2- Cơ sở lý thuyết của các quá trình hóa học: Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản của các kiến thức nền tảng cho các quá trình hóa học: Nhiệt hóa học, entropy và năng lượng tự do Gibbs. Khái niệm về cân bằng hóa học và các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. Các loại cân bằng trong dung dịch chất điện ly. Chiều và mức độ của phản ứng không có sự thay đổi trạng thái oxy hóa. Chiều và mức độ của phản ứng có sự thay đổi trạng thái oxy hóa. Tốc độ phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng.

Phần 3 – Kỹ thuật phòng thí nghiệm: Học nội quy an toàn trong phòng thí nghiệm, thực hành sử dụng một số dụng
cụ cơ bản trong phòng thí nghiệm hóa học, các kỹ thuật pha chế, định phân dung dịch, và cách tính sai số.Sinh viên trực tiếp thực hiện các thí nghiệm để kiểm chứng những nội dung lý thuyết đã học và đánh giá kết quả đạt được cho từng thí nghiệm cụ thể.

Khóa học cung cấp các kiến thức và kỹ năng về cách sử dụng và dựng hình bằng dụng cụ vẽ ; các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật và các loại hình biểu diễn cơ bản  trên bản vẽ kỹ thuật; kiến thức và kỹ năng phân tích, đọc hiểu và thiết lập các loại bản vẽ xây dựng đúng theo tiêu chuẩn.


Xin gửi đường link vào khóa học: https://lms-hcmv.auf.org/course/edit.php?id=143
Đây là học phần dành cho SV ngành CTXH, giúp người học lĩnh hội kiến thức về các yếu tố cơ bản của một dự án. Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức để tiến hành xây dựng một dự án thuộc lãnh vực CTXH.  


Khóa học "Nguyên tắc sư phạm và kỹ thuật hướng dẫn thực tập/tập sự tại doanh nghiệp" cung cấp cho người học là người phụ trách hướng dẫn thực tập hoặc tập sự tại doanh nghiệp những nguyên tắc sư phạm cơ bản và những kỹ thuật cần thiết để thực hiện công việc hướng dẫn này một cách hiệu quả.

Học phần nhằm cung cấp cho cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cốt lõi để khởi tạo một doanh nghiệp như tinh thần doanh nhân khởi nghiệp, hiểu biết về hệ sinh thái khởi nghiệp; hình thành và triển khai ý tưởng kinh doanh vào thực tế, các kiến thức về lập kế hoạch, kêu gọi vốn đầu tư, về nhân sự, vấn đề pháp lý có liên quan nhằm thích nghi tốt với quá trình khởi nghiệp; và rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng mềm và thái độ cần thiết đáp ứng yêu cầu quá trình khởi nghiệp và giới thiệu một số lĩnh vực khởi nghiệp liên quan đến chuyên ngành mà sinh viên được đào tạo.


TTGDSKMôn học: Truyền thông Giáo dục sức khỏe

Đối tượng: Sinh viên Y đa khoa năm thứ V


Ce cours offre aux étudiants des connaissances de base sur l'évaluation en éducation et notamment celle en didactique du français langue étrangère. Voici les contenus à exploiter: les types d'évaluation, leur fonctions et critères dans l'évaluation en didactique du FLE, les outils d'évaluation, les compétences à évaluer, les fiches d'évaluation ainsi que les étapes à en concevoir. 

À la fin de ce cours, les objectifs et compétences sont capables de: 

- maîtriser des types d'évaluation, leurs fonctions, critères et facteurs. 

- maîtriser et élaborer des outils d'évaluation dans un test de langue. 

- construire des fiches d'évaluation 

- élaborer des tests d'évaluation par compétences 

Học phần Ô nhiễm môi trường dành cho sinh viên năm thứ 2. Mục tiêu của học phần là cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm môi trường và ô nhiễm môi trường; nguồn gây ô nhiễm; các chất gây ô nhiễm; các thông số đánh giá mức độ ô nhiễm của môi trường nước, không khí, đất và các biện pháp chung phòng chống ô nhiễm môi trường.

Khóa học này sẽ xem sét các vấn đề về giám sát, mô hình hóa, quản lý chất lượng không khí, đặc biệt chú trọng vào các tiêu chuẩn và nguyên tắc về chất lượng không khí. Khóa học cũng nghiên cứu những ứng dụng khoa học và kỹ thuật vào việc ngăn ngừa, giảm nhẹ và khắc phục ô nhiễm không khí ngoài trời và trong . Ví dụ nghiên cứu và ví dụ thực tiễn sẽ được cung cấp để liên kết giữa khía cạnh lý thuyết và thực tiễn. Khóa học được thiết kế dựa theo khóa học ENVSCI 713 Air quality and atmospheric processes giảng dạy tại Khoa Môi trường, Trường đại học Auckland, bởi Ms Jenny Salmond vào năm học 2010-2011.

Môn học: Basic French

Giáo trình: Le Nouveau Taxi 1

Thời lượng: 30 tiết 

Mục tiêu khóa học: Học xong khóa học này, học viên sẽ nắm được ngữ pháp cơ bản tiếng Pháp. Với lượng từ vựng học được khoảng từ 250 - 300 từ, học viên có thể viết được những bài viết ngắn, chủ đề đơn giản như gia đình, môi trường xung quanh mình. Học viên có thể tự giới thiệu được bản thân, gia đình. Miêu tả một người, vật nào đó. Miêu tả nơi ở của mình, nơi mình đang đi nghỉ. Hỏi và chỉ đường đến một nơi nào đó hay thực hiện những việc mua sắm đơn giản (quần áo, phụ kiện, túi xách, giày dép…).

Phương pháp học: Sinh viên tự học lí thuyết trên Elearning. Thực hành, luyện tập trên MST/Zoom

Cách thức tính điểm: Chuyên cần (học và làm đủ bài tập trên Elearning): 20%; Bài viết 1 : 10%; Bài kiểm tra số 1&2 : 20%; Bài  kiểm tra cuối kì: 50%


Nguyên Lý Kế toán là môn học áp dụng trong các chương trình đào tạo bậc đại học ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. 

Mục tiêu tổng quát của môn học là nhằm: (1) Cung cấp kiến thức nền tảng về ngành kế toán, (2) Giải thích các nguyên tắc, khái niệm, và chỉ dẫn thực hành các nghiệp vụ cơ bản của kế toán, và (3) Đánh giá việc hiểu và thực hành về một chu trình kế toán tại doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất môn học này, người học có đủ kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản về kế toán để tiếp tục học các môn.kế toán chuyên ngành và các môn có liên quan khác thuộc khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. 

Các bạn sẽ xem các video bài giảng theo từng Chương và từng mục tiêu học tập, tuần tự từ Chương 1(là SP mẫu cho Chương trình F1 của AUF)

  

Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, có hệ thống về (1) các phương pháp dạy ngoại ngữ; (2) những đặc điểm của tiếng Việt như một ngoại ngữ; (3)  phương pháp giảng dạy bốn kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết; và (4) hướng dẫn thực hành kiến tập và thực tập giảng dạy. 


Cơ sở Việt ngữ học là học phần bắt buộc thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, trang bị cho sinh viên năm nhất ngành Giáo dục Tiểu học những kiến thức cơ bản về ngôn ngữ và hệ thống tiếng Việt hiện đại, giúp sinh viên vận dụng thành thạo các kiến thức này trong tổ chức dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học. 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quát về robot công nghiệp, ứng dụng của robot công nghiệp. Sinh viên có khả năng tính toán, thiết kế tay máy công nghiệp đơn giản, có khả năng tính toán động học thuận, động học ngược cho tay máy công nghiệp. Sau khi hoàn thành học phần sinh viên có thể đáp ứng được các kỹ năng phân tích chuyển động của robot công nghiệp đánh giá vùng hoạt động và điều khiển robot, từ đó tiếp cận nhanh hơn với thực tế sau khi ra trường.


Thực hành hóa phân tích là học phần giúp sinh viên có thể thực hiện định lượng được các mẫu thử theo các phương pháp thể tích, phương pháp oxi hóa khử, phương pháp tạo phức, phương pháp kết tủa và phương pháp acid- base.

Khóa học nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và kỹ năng cơ bản làm việc trên máy tính. Qua đó, sinh viên có khả năng sử dụng máy tính như một phương tiện phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu. 

Kiến thức của môn học giúp sinh viên sử dụng máy tính với các phần mềm MS Word, MS Excel và MS PowerPoint thành thạo. Sinh viên biết truy cập Internet để tiếp cận với các thông tin mới và có thể học được các môn học khác có sử dụng máy tính.

--- Hiện tại khóa học chỉ mới thiết kế chương 2, mời thầy cô xem qua ---

Khóa học hướng dẫn phương pháp tổ chức vui chơi cho trẻ mầm non trong chế độ sinh hoạt hằng ngày và đánh giá trẻ qua chơi.

Khoá  học  giới thiệu về phương trình vi phân thường và một số ứng dụng của chúng. Mục tiêu của nó là phân  tích, nhận  dạng và giải một số loại phương trình vi phân khác nhau.

Môn học này giúp sinh viên nghiên cứu về các kỹ thuật lập trình trên dữ liệu lớn; thảo luận về các nguyên tắc cơ bản về xử lý hình ảnh kỹ thuật số và áp dụng các kỹ thuật học sâu trong xử lý hình ảnh.

Le francais général 1 s'adresse aux débutants. Il se compose de vingt lecons. 

Le Nouveau Taxi 1 - Une méthode pragmatique qui projette l'apprenant dans des situations de la vie quotidienne, avec de nombreuses tâches ancrées dans le réel.

→ Une structure très claire : 1 leçon = 1 double page = une séquence pédagogique
→ Un travail efficace sur la langue dans une progression fluide et adaptée aux besoins des vrais débutants
→ Une approche actionnelle avec un travail par compétences et des tâches à réaliser

→  Une évaluation complète


Lý thuyết truyền thông

Môn học của kiến thức nhóm. Môn học cung cấp cho người học cách tổ chức hội nghị truyền thông: khái quát chung truyền thông, một số lý thuyết truyền thông thông, các bài viết truyền thông, chu trình truyền thông, lập kế hoạch truyền thông thông và giám sát, đánh giá duy trì hoạt động truyền thông thông qua. Thông qua qua các bài tập, sinh viên và cao kỹ năng giao thông, truyền thông, vận động xã hội; tăng cường khả năng hòa nhập vào nhóm công chúng – xã hội, một trong những công ty quan trọng và là một trong những trọng tài của sinh viên hiện nay.


Môn học bao gồm các mục tiêu tổng quát sau:

·       Vận dụng được kiến thức đã học để đánh giá năng lực và phẩm chất của trẻ khiếm thị.

·       Xây dựng kế hoạch giáo dục cho trẻ khiếm thị.

·       Tổ chức được các hoạt động giáo dục và dạy học phù hợp với đặc điểm học sinh khiếm thị.

·       Phân tích các biện pháp xây dựng môi trường giáo dục mầm non an toàn, dân chủ, phù hợp với đặc điểm trẻ khiếm thị.

·       Có khả năng hỗ trợ, cộng tác hiệu quả với gia đình và các chuyên gia khác trong can thiệp trẻ khiếm thị.


Khóa học này dành cho sinh viên các ngành đào tạo giáo viên (ngoại trừ các ngành: Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học và Giáo dục đặc biệt).

Học phần này được xem là học phần cơ sở ngành, dành cho sinh viên năm 2 các ngành đào tạo giáo viên tại trường Đại học Sư phạm Tp.HCM (ngoại trừ một số ngành như: Giáo dục mầm non; Giáo dục Tiểu học; và Giáo dục đặc biệt.

Môn học Hành vi tổ chức cung cấp những kiến thức cơ bản để giúp người học hiểu được hành vi của từng nhân viên, từng phòng ban và từng tổ chức có những tác động nhất định đến sự thành công hay thất bại của một tổ chức. 

Môn học bao gồm các mục tiêu tổng quát (GO) sau:

· Nắm rõ các khái niệm về các cấp độ ảnh hưởng của hành vi đối với tổ chức: cấp độ cá nhân, đội nhóm (phòng ban) và tổ chức nói chung.

· Hiểu được các yếu tố liên quan của từng cấp độ ảnh hưởng, ví dụ yếu tố tính cách cá nhân, giá trị cá nhân sẽ quyết định thái độ và hành vi của từng cá nhân nhân viên; giai đoạn phát triển của 1 đội nhóm / hòng ban cũng sẽ quyết định đến thái độ và hành vi của từng cá nhân trong đội nhóm đó và ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của đội nhóm đó.

· Giải thích được mối liên quan giữa sự hài lòng của nhân viên và hiệu quả làm việc của nhân viên

· Vận dụng được cơ sở lý thuyết của môn học  để giải thích những tình huống liên quan đên thái độ và hành vi của cá nhân trong  tổ chức nói chung cũng như mạnh dạn đề xuất giải pháp để đảm bảo hiệu quả làm việc của cá nhân và tập thể / tổ chức.


Trong chương trình giáo dục phổ thông, Hoá học là môn học thuộc nhóm môn khoa học tự nhiên ở cấp trung học phổ thông, được học sinh lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp, sở thích và năng lực của bản thân. Môn Hoá học giúp học sinh có được những tri thức cốt lõi về hoá học và ứng dụng những tri thức này vào cuộc sống, đồng thời có mối quan hệ với nhiều lĩnh vực giáo dục khác. 
Nội dung môn Hoá học chương trình lớp 10 trong học phần này được thiết kế thành các chủ đề vừa bảo đảm củng cố các mạch nội dung, phát triển kiến thức, vừa giúp học sinh có hiểu biết sâu sắc hơn về các kiến thức cơ sở chung của hoá học, làm cơ sở để học tập, làm việc, nghiên cứu.

Môn học cung cấp cho người học hệ thống kiến thức lý thuyết cơ bản nhất về truyền thông bao gồm: khái quát chung về truyền thông, một số lý thuyết truyền thông, các loại hình truyền thông, chu trình truyền thông, lập kế hoạch truyền thông, giám sát, đánh giá và duy trì hoạt động truyền thông. Thông qua những kiến thức được học, sinh viên được rèn luyện và nâng cao kỹ năng về giao tiếp, truyền thông, vận động xã hội; tăng cường khả năng hòa nhập vào các nhóm công chúng – xã hội, một yêu cầu rất quan trọng và là một trong những điểm yếu của sinh viên hiện nay.Chương trình môn Sinh học đã được ban hành trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc tìm hiểu khoá học này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sinh viên học các ngành Sư phạm Sinh học.

  • Khóa học "Kỹ thuật chế tạo 3" được thiết kế để giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật chế tạo, năm thứ 3 hệ Đại học. 
  • Để ghi danh đăng kí khóa học này, sinh viên cần hoàn thành và lấy được tín chỉ của học phần tiên quyết "Kỹ thuật chế tạo 2"

Môn học này cung cấp cho sinh viên một số kiến thức về Kiểm toán môi trường; Nguyên tắc và các giai đoạn kiểm toán; Kiểm toán sự phù hợp theo ISO 14000 và Kiểm toán giảm thiểu chất thải.

Sau khi học xong môn học này sinh viên sẽ hiểu được một số khái niệm cơ bản về kiểm toán môi trường, từ đó sinh viên có thể ứng dụng  kiểm toán môi trường trong đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường sẵn có cũng như thực hiện giảm thiểu chất thải trong 1 cơ sở sản xuất bất kỳ

Vật liệu xây dựng là một môn khoa học nghiên cứu những đặc điểm, tính chất cơ lý, những phương pháp kiểm tra đánh giá chất lượng và yêu cầu kỹ thuật của các loại vật liệu xây dựng phổ biến. Đây là môn học cơ sở của các ngành xây dựng. 


Qua học phần này, người học sẽ đạt được mục tiêu học tập và chuẩn đầu ra sau:

·         Hiểu, tổng hợp, trình bày được những vấn đề lịch sử văn học Hoa Kỳ và Mỹ Latin: tiến trình, đặc điểm, thành tựu. So sánh, đánh giá sự kế thừa và cách tân của văn học Hoa Kỳ và Mỹ Latin so với văn học châu Âu.

·         Trình bày được những vấn đề liên quan đến một số tác gia, tác phẩm tiêu biểu của văn học Hoa Kỳ và văn học Mỹ Latin.

·         Hình thành kỹ năng tổng hợp, khái quát; biết khảo sát; kỹ năng phân tích hoặc nghiên cứu về một vấn đề trong tác phẩm văn học cụ thể.

·         Có khả năng thiết kế kế hoạch dạy học và thực hành dạy học tác phẩm văn học châu Mỹ trong chương trình môn Ngữ văn ở bậc phổ thông.

·         Hình thành các kỹ năng: thuyết trình, tranh luận, thuyết phục, phản biện; kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm.

·         Hình thành tình yêu và thái độ trân trọng đối với những tác phẩm văn học châu Mỹ. Có tinh thần say mê nghiên cứu, có ý thức trách nhiệm, tự chủ; Có thái độ nghiêm túc, cầu thị, hợp tác trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập.


Das Seminar fokussiert auf die Theorien des Fremdsprachenlernens und bereitet Studierenden auf das Praktikum vor.  Wichtige Module im Seminar: 1. Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch?; 2. Umsetzung des theoretischen Gelernten in die Praxis durch das Praxiserkungsprojekt und das Miniteaching und 3. Unterrichtspraktikum: Vorbereitung, Duchführung und Bewertung


Thống kê ứng dụng trong KHXH là học phần dành cho sinh viên năm 1, khoa Tâm lý học. Học phần giúp người học lĩnh hội những khái niệm căn bản của thống kê ứng dụng, dùng để mô tả các dữ liệu, giải thích các kết quả thu được trong nghiên cứu thuộc khoa học xã hội. 

Học phần Quản lý sức khoẻ động vật thuỷ sản  nhằm hướng dẫn cho người học các kiến thức cơ bản để đánh giá sức khoẻ cơ bản của động vật thuỷ sản, các nguy cơ khiến động vật thuỷ sản có thể mắc bệnh hoặc gây thất thoát, nuôi không hiệu quả và phương pháp để quản lý, giảm thiểu các nguy cơ trên.

Học phần đồng thời sẽ hướng dẫn người học các kỹ năng lên kế hoạch, lưu giữ thông tin ao nuôi để xử lý trong các tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khoẻ động vật thuỷ sản, cách nhận biết và chẩn đoán các bệnh cơ bản liên quan đến quản lý yếu kém.


The course is designed to provide learners with: (1) some concepts of culture in general and an overview of the cultures of the UK ; (2) some basic knowledge of British culture including geography, people, politics, economics, and education; (3) some soft skills of information searching, critical thinking, and discussion related to cultural issues


Hóa phân tích 1 là môn học bắt buộc (2 tín chỉ, 30 tiết lý thuyết), giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về các nguyên lý khoa học và các phương pháp phân tích dựa trên các phản ứng hóa học (acid-base, oxy hóa – khử, tạo kết tủa và tạo phức) được ứng dụng nhiều trong ngành dược.

Khóa học giúp sinh viên luyện tập kỹ năng đọc hiểu thuộc Học phần Tiếng Anh thương mại 1

Môn học 3 tín chỉ bao gồm 30 tiết lý thuyết. Các mục tiêu tổng quát gồm có:

·        GO1: hiểu và phân biệt được thực phẩm chức năng, thực phẩm thuốc và thuốc với thực phẩm thông thường để biết cách sản xuất và sử dụng hợp lý.

·        GO2: hiểu biết cơ chế tác động của các chất dinh dưỡng chức năng đến sức khỏe con người để có ý thức giữ gìn bảo vệ các hoạt chất chức năng trong chế biến.

·        GO3: nắm vững công nghệ, qui trình cơ bản để sản xuất thực thực phẩm chức năng.

·        GO4 :hiểu rõ ứng dụng thực phẩm chức năng để phòng ngừa các bệnh mãn tính trên người như: Bệnh tim mạch; huyết áp; tiểu đường; béo phì và ung thư.


Môn học  3 tín chỉ bao gồm 30 tiết lý thuyết, các mục tiêu tổng quát (GO) bao gồm:

·        GO1: hiểu và phân biệt được thực phẩm chức năng, thực phẩm thuốc và thuốc với thực phẩm thông thường để biết cách sản xuất và sử dụng hợp lý.

·        GO2: hiểu biết cơ chế tác động của các chất dinh dưỡng chức năng đến sức khỏe con người để có ý thức giữ gìn bảo vệ các hoạt chất chức năng trong chế biến.

·        GO3: nắm vững công nghệ, qui trình cơ bản để sản xuất thực thực phẩm chức năng.

·        GO4 :hiểu rõ ứng dụng thực phẩm chức năng để phòng ngừa các bệnh mãn tính trên người như: Bệnh tim mạch; huyết áp; tiểu đường; béo phì và ung thư.


Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thống kê và phương pháp luận của thống kê. Nội dung chính bao gồm qui trình thống kế, các phương pháp thu thập, xử lý và trình bày dữ liệu, ước lượng, kiểm định và dự báo trong lĩnh vực kinh doanh và kinh tế.


Khóa học nhằm giúp giáo viên phổ thông nắm vững kiến thức cơ bản về chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh, đồng thời vận dụng những hiểu biết về chương trình vào việc giảng dạy ở địa phương nhằm giúp học sinh đạt chuẩn đầu ra theo yêu cầu của chương trình.

CTGDPT môn TA

Nội dung môn học trình bày lịch sử nghiên cứu và phát triển trong nghiên cứu phiêu sinh vật trên thế giới và Việt Nam, các khái niệm và phân loại phiêu sinh vật dựa trên nhiều phương pháp khác nhau. Những đặc điểm chung và riêng của phiêu sinh thực vật và phiêu sinh động vật, phân loại và định danh một số nhóm phiêu sinh vật. Từ đó, môn học cho thấy được nhựng mối quan hệ giữa phiêu sinh vật với các sinh vật khác và những lợi ích, ứng dụng phiêu sinh vật trong việc quan trắc, đánh giá và xử lý môi trường nước. Ngoài ra, sinh viên có thể thiết kế và tiến hành một nghiên cứu nhỏ về đối tượng phiêu sinh vật đã học.


Luật thương mại 2 là môn học chuyên ngành, cung cấp những kiến thức cơ bản về thương nhân và hoạt động thương mại. Các ni dung chyếu được nghiên cứu là đặc điểm pháp lý chung vhot động thương mại; đặc điểm pháp lý của các hoạt động thương mại cụ thể, quyn và nghĩa vca các chthkhi thc hin các hoạt động thương mại gm: mua bán hàng hóa, cungng dch v, xúc tiến thương mại, hoạt động trung gian thương mại và mt shoạt động khác. Bên cạnh đó, môn học này còn cung cấp cho sinh viên hệ thống kiến thức về chế tài trong thương mại và giải quyết tranh chấp thương mại, đặc biệt là giải quyết tranh chấp thương mại ngoài toà án.


-          Trình bày được các cơ chế chính về sự phân hủy thuốc.

-          Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hủy của thuốc

-          Trình bày các phương pháp tính tuổi thọ và hạn dùng của dược phẩm.

-          Trình bày độ ổn định của bao bì Dược

-          Xác định hạn dùng của thuốc theo qui định của ICH.


Tâm lí học đại cương là môn học nghiên cứu các hiện tượng tâm lí chung nhất của con người. Học xong môn này, người học có thể lí giải được các hiện tượng tâm lí cơ bản của con người, các qui luật nảy sinh, hình thành và biểu hiện của các hiện tượng tâm lí. Đồng thời, tâm lí học đại cương cũng cung cấp các kiến thức làm cơ sở cho việc học tập và nghiên cứu các chuyên ngành của khoa học tâm lí cũng như các môn học có liên quan.

Tâm lí học đại cương đề cập đến những hiện tượng bên trong của đời sống tinh thần của con người khó có thể quan sát, đo đếm trực tiếp, nhưng đó là những hiện tượng gắn liền với mọi hoạt động của con người, vì thế đòi hỏi người học phải có khả năng thể hiện và khả năng quan sát các biểu hiện bên ngoài của con người để hiểu đời sống tâm lí bên trong của họ.


Môn học gồm kiến thức cơ bản về (i) chương trình; (ii) cách khai thác sách giáo khoa có hiệu quả; hướng dẫn soạn giáo án; (iii) tầm quan trọng của kiểm tra đánh giá trong dạy học, các loại hình kiểm tra, đánh giá, khái niệm bài thi trắc nghiệm khách quan và trắc nghiệm tự luận; các yêu cầu và hướng dẫn cách ra đề thi (đề kiểm tra) đạt chuẩn; những lỗi cần tránh khi ra đề thi (đề kiểm tra); (iv) tương tác và kỷ luật trong lớp học; (v) vấn đề phát triễn kỹ năng nghề nghiệp thông qua thực tập/thực hành giảng dạy (thực tập sư phạm); vai trò và trách nhiệm của giáo sinh trong thực tập/thực hành giảng dạy (thực tập sư phạm); nhiệm vụ dự giờ và cách góp ý tiết dạy.


Môn đọc mở rộng là môn học bắt buộc thứ 5 trong chuổi các môn học phát triển kỹ năng đọc hiểu. Khóa học này tập trung vào những kỹ năng đọc phát triển trong thực tế công việc và cuộc sống, xây dựng thói quen đọc, phát triển năng lực tư duy và phản biện lại trong quá trình kiến tạo kiến thức thu được từ quá trình đọc hiểu ngôn ngữ. Độ dài sách sẽ thay đổi và nội dung được chuẩn bị đa dạng theo các chủ đề như triết học, chính trị, giáo dục, kinh tế… với thời lượng dự kiến 5 quyển sách chuyên khảo hoặc truyện kinh điển trên thế giới cho cả học kỳ 15 tuần. Khóa học cũng xây dựng những hoạt động cho phép người học thảo luận, trao đổi và tranh biện về những góc nhìn khác nhau từ các tác phẩm theo 2 phương án song song là do ½ sách do giáo viên cung cấp và ½ do sinh viên tự chọn theo yêu cầu môn học.


Unesco Global Open Educational Resources LogoKhóa học này giới thiệu OER (tài nguyên giáo dục mở) là cái gì, ý nghĩa của nó và cách sử dụng OER trong quá trình học tập và giảng dạy.

Môn học trang bị cho học viên kiến thức về lịch sử lập pháp qua các thời kì của Việt Nam, đặc trưng pháp lý và những ưu điểm, tồn tại của chính sách pháp luật trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Qua việc nghiên cứu cổ luật, học viên hình thành nên ý thức về văn hóa pháp lý của Việt Nam, nhận biết các đặc điểm của bản sắc văn hóa Việt Nam thể hiện qua tư duy pháp lý của người Việt Nam. Sau khi học xong học phần, học viên có thể hiểu được truyền thống văn hóa, ứng xử của người Việt đối với chính sách pháp luật, hình thành ý thức đúng đắn và tích cực về pháp luật, đồng thời, có thái độ trân trọng, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua các hoạt động thực hiện pháp luật trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số. 


Mục tiêu tổng quát của môn học

GO1. Nâng cao năng lực tư duy giải quyết vấn đề

GO2. Nâng cao năng lực tư duy sáng tạo

GO3. Trình bày hiệu quả qua lời nói và văn bản

GO4. Thực hiện tốt vai trò của một thành viên trong nhóm trên tinh thần hợp tác và trách nhiệm

GO5. Nâng cao năng lực cảm thức cộng đồng và chia sẻ sự tử tế.

Giải tích hàm một biến là môn học dành cho sinh viên năm thứ nhất khối ngành kỹ thuật trường đại học Thủy lợi. 


Kế toán tài chính 1 cung cấp kiến thức cơ bản về kế toán tài chính để sinh viên hiểu được cách thức ghi nhận, đánh giá, trình bày và công bố các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính – đặc biệt học phần này tập trung tổ chức kế toán các loại tài sản trong doanh nghiệp như tiền, khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản cố định.


Kinh tế học đô thị là ngành khoa học sử dụng các học thuyết kinh tế, đặc biệt là kinh tế vi mô để nghiên cứu và giải thích về cấu trúc không gian của các thành phố và sự lựa chọn vị trí nhà ở hoặc vị trí đặt các nhà máy sản xuất trong phạm vi thành phố. Kinh tế học đô thị dùng những lý thuyết kinh tế vi mô để giải thích các hiện tượng xuất hiện trong phạm vi thành phố như tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường, giá cả của nhà ở và bất động sản, phân bố việc làm, tội phạm. Một vấn đề được quan tâm nhiều nhất khi nghiên cứu kinh tế học đô thị là các nguồn lực theo quan điểm kinh tế dẫn đến sự tồn tại của thành phố và quá trình quần tụ đô thị (agglomeration).

Học phần Ngôn ngữ ký hiệu bao gồm 5 phần: Những vấn đề chung về ngôn ngữ kí hiệu; Chữ cái ngón tay và con số; Kí hiệu theo chủ điểm; Cách biểu đạt các loại từ trong ngôn ngữ kí hiệu; Cấu trúc ngữ pháp của ngôn ngữ kí hiệu Việt Nam. Học phần giúp sinh viên có các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ kí hiệu Việt Nam và kỹ năng cơ bản trong việc giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu.


 Môn học này cung cấp cho sinh viên những kiến thức căn bản về hành vi của người tiêu dùng. Môn học này giúp sinh viên hiểu được cách thức người tiêu dùng ra quyết định mua, những nhân tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định mua, sử dụng và loại bỏ sản phẩm/dịch vụ từ đó giúp xác định được đối tượng khách hàng mục tiêu và có chiến lược marketing phù hợp.


Khóa học trang bị cho người học những kiến thức cơ bản và một phần nâng cao phù hợp với ngành học về các nội dung: những nguyên lý marketing trong kinh doanh, các phương pháp nghiên cứu và phân tích thị trường, một số khái niệm về marketing quốc tế giúp đánh giá về các vấn đề thị trường toàn cầu; nhằm giúp người học phát triển kiến thức nền tảng về marketing và hiểu được những ứng dụng của marketing trong kinh doanh.

Môn học "Sinh lý tiêu hoá" dành cho sinh viên đại học chuyên ngành Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm và dinh dưỡng người năm thứ ba, học trực tuyến.

Trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng máy tính trong các công việc như soạn thảo văn bản, sử dụng bảng tính điện tử, khai thác và sử dụng Internet, sử dụng các công cụ trình chiếu, khai thác và sử dụng các phần mềm ứng dụng khác; giúp hiểu rõ cách thức hoạt động cơ bản của hệ điều hành Windows, một số vấn đề liên quan đến an toàn thông tin và pháp luật trong sử dụng CNTT.


Môn Tiếng Anh Giao tiếp Thương Mại - học phần 1 - tạo điều kiện cho sinh viên thực hành và phát triển năng lực tiếng Anh - được xem như một công cụ giao tiếp trong môi trường kinh doanh quốc tế. Sinh viên được học các thuật ngữ và từ vựng chuyên ngành có liên quan đến các chủ đề về kinh doanh quốc tế. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội ôn tập các chủ điểm ngữ pháp trọng tâm của tiếng Anh và vận dụng các cấu trúc đó vào các tình huống giao tiếp. Các bài học trong chương trình đều nhằm mục đích giúp sinh viên rèn luyện 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết.


Môn Nói 1 là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành thuộc trình độ B1 dành cho sinh viên năm thứ hai Khoa Ngữ văn Nga học trong học kỳ 3. Sinh viên sẽ được thực hành kỹ năng nói thông qua các hình thức thảo luận, phản biện, hùng biện theo các chủ đề được học như miêu tả về ngoại hình, tính cách con người, cửa hàng, ẩm thực, lễ hội, nghệ thuật (автобиография, внешность, черты характера, магазины, рестораны, искусство, праздники).Khóa học có thời lượng 30 tiết, cung cấp kiến thức tổng quát về Từ pháp học tiếng Nga với các chủ đề Danh từ, Tính từ, Động từ, Đại từ, Số từ tiếng Nga.

Mỗi buổi học có thời lượng 05 tiết, trong đó thời lượng dành cho phần lý thuyết chiếm trung bình từ 1.5 đến 02 tiết, thời gian còn lại dành cho phần thảo luận và làm bài tập thực hành.

Môn học “Phân tích báo cáo tài chính” cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng về phân tích báo cáo tài chính:

·  Xác định được mối quan hệ giữa phân tích báo cáo tài chính và phân tích kinh doanh;

·  Xác định được mối quan hệ giữa phân tích chiến lược với phân tích báo cáo tài chính;

·  Vận dung các phương pháp phân tích báo tài chính để phân tích tình hình tài chính của một công ty cụ thể;

·  Biết cách phân tích triển vọng của một công ty.


Phân tích và phát triển chương trình tiểu học là học phần thuộc khối kiến thức khoa học ứng dụng trong nội dung kiến thức giáo dục chuyên ngành. Học phầnPhân tích và phát triển chương trình tiểu học” được dùng cho sinh viên (SV) ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học. Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về chương trình giáo dục, chương trình giáo dục tiểu học, các cách tiếp cận  thiết kế trong phát triển chương trình, lập kế hoạch dạy học.


Môn học cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về vi sinh vật trong lĩnh vực thực phẩm.

Môn học "Vi sinh thực phẩm" dành cho sinh viên trong học kỳ 1, năm thứ 3 (học trực tuyến).

Môn học bao gồm các mục tiêu tổng quát (GO) sau:

·         Xác định được các nguồn gốc lây nhiễm vi sinh vật vào thực phẩm. Trên cơ sở đó biết cách kiểm soát để ngăn ngừa sự vấy nhiễm đó. Đồng thời giải thích được cơ chế của các hiện tượng hư hỏng thực phẩm do VSV.
·         Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển của VSV ở trong thực phẩm.
·         Mô tả được một số bệnh và ngộ độc thực phẩm phổ biến do vi sinh vật gây ra.
·         Hiểu về ứng dụng của vi sinh vật trong một số quá trình lên men cơ bản
·         Nắm được các nguyên lý để tiêu diệt, ức chế, bất hoạt  VSV trong quá trình bảo quản thực phẩm
·         Tiếp cận một số kỹ thuật tiên tiến về vi sinh vật để ứng dụng trong công nghệ thực phẩm


Những hiểu biết về tài chính khu vực công, phương thức quản lý ngân sách nhà nước cùng với quá trình hạch toán chi tiết các khoản mục xuất hiện trong một đơn vị hành chính sự nghiệp sẽ được hướng dẫn cụ thể và thú vị trong môn học này,

Môn học nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về (1) những quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động theo pháp luật của Nhà nước; (2) kỹ thuật an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp trong môi trường làm việc; (3) các biện pháp bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động trong quá trình làm việc


Học phần sẽ cung cấp những kiến thức hóa hữu cơ cơ bản và chuyên sâu liên quan tới Ngành CNTP, kỹ năng thực hành tại phòng thí nghiệm. Nội dung của học phần sẽ cung cấp các kiến thức cơ bản về đồng phân trong các hợp chất hữu cơ, các hiệu ứng trong các hợp chất hữu cơ, phản ứng và cơ chế phản ứng. Các chương tiếp theo sẽ đi sâu và cấu tạo, tính chất vật lý và hóa học của các hợp chất hữu cơ như alkane, alkane, alkadienes, alkyne, hydrocarbon thơm, các dẫn xuất (hydrocarbon alky halides, phenol & alcohols, carbonyl, carboxylic acid, amine). Thêm vào đó, học phần này còn hướng dẫn sinh viên khả năng tự học, làm việc nhóm, phân tích vấn đề và tư duy logic.

Tiếng Anh 2 là học phần thứ hai trong bốn học phần tiếng Anh nhằm giúp tích lũy và phát triển kiến thức về cấu trúc câu, ngữ pháp, từ vựng, và phát âm, lồng ghép trong bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, cho sinh viên năm thứ nhất, không chuyên ngữ của trường Đại học Tây Nguyên. 

Học phần Tiếng Anh 2 giới thiệu và hướng dẫn thực hành các chức năng ngôn ngữ cần thiết để sinh viên có kiến thức về những phong cách giao tiếp khác nhau, từ đó có thể phát triển bốn kỹ năng tiếng ở cấp độ cao hơn.

Ngoài ra, học phần Tiếng Anh 2 còn cung cấp cho sinh viên kiến thức về đất nước và con người của một số quốc gia nói tiếng Anh.


Mục tiêu tổng quát của môn học

Qua môn học này, người học sẽ đạt được các mục tiêu tổng quát sau:

- Hiểu rõ các khái niệm cơ bản về TESOL

·– Nắm được các bước  xây dựng và phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho người học

– Hiểu được tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho người học

– Biết cách lựa chọn phương pháp xây dựng và phát triển kỹ năng ngôn ngữ cho người học

- Biết xác định các kiểu người học

- Biết lựa chọn phương pháp giảng dạy thích hợp với các kiểu người học

– Biết đánh giá và điều chỉnh phương pháp giảng dạy thích hợp với tình hình thực tế của lớp

- Biết cách tạo hứng thú cho các kiểu người học

– Hiểu rõ các đặc điểm của mỗi lớp và phương pháp quản lý lớp

– Nắm vững các nguyên tắc hợp tác với giáo viên đồng giảng và trợ giảng

– Nắm vững các bước cơ hbản của một bài giảng

- Hiểu rõ cách làm việc ở trường phổ thông
Môn học này dùng cho các bạn sinh viên năm thứ 2 thuộc khoa Kỹ thuật Xây dựng của trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

Môn học cung cấp hệ thống kiến thức về tài nguyên du lịch (tài nguyên du lịch tự nhiên; tài nguyên du lịch nhân văn); cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; Đánh giá hiệu quả khai thác tài nguyên du lịch ở Việt Nam đối với việc hình thành các sản phẩm du lịch; Hệ thống vùng du lịch ở Việt Nam thông qua tìm hiểu tiềm năngthực trạng phát triển du lịch của các vùng.


Môn học bao gồm các mục tiêu tổng quát (GO) sau:

• Nắm vững các khái niệm mối quan hệ giữa ngôn ngữ và xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa, hiểu các diễn ngôn liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa, hiểu đặc trưng ngôn ngữ Anh.

• Vận dụng hiệu quả kiến thức về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa, các diễn ngôn liên quan đến ngôn ngữ và văn hóa, đặc trưng ngôn ngữ Anh trong các lĩnh vực: giảng dạy tiếng Anh, ngôn ngữ và văn hóa trong lĩnh vực biên-phiên dịch, giao tiếp và công việc

• Vận dụng hiệu quả kiến thức về chính sách ngôn ngữ của các quốc gia sử dụng tiếng Anh, đối chiếu đặc trưng văn hóa, xã hội của tiếng Anh và các ngôn ngữ khác trong các lĩnh vực liên quan đến: giảng dạy tiếng Anh, ngôn ngữ và văn hóa trong lĩnh vực biên-phiên dịch, giao tiếp và công việc

This course aims to introduce different algorithm design and analysis techniques and enable students to design algorithms in various application areas and analyze their efficiency. Many problems and their existing algorithms are given and analyzed for each typical design strategy. NP-completeness is also discussed in this course. 

Dịch tễ học là một môn học rất quan trọng cho sinh viên ngành thú y, chăn nuôi. Đây là môn học tiên quyết cho những môn học chuyên sâu khác trong chương trình đào tạo. Sau khi học xong, sinh viên sẽ cần nắm bắt được những mục tiêu sau:

+GO1: Nắm vững các khái niệm cơ bản liên quan tới dịch tễ học áp dụngh trong lĩnh vực thú y

+GO2: Áp dụng thực tế các nguyên tắc của dịch tễ học mô tả, dịch tễ học phân tích trong nghiên cứu sinh viên

+GO3: Đánh giá được chất lượng của các loại xét nghiệm sàng lọc thông qua các chỉ tiêu chất lượng

+GO4: Áp dụng các nguyên tắc tính toán và lấy mẫu nghiên cứu

+GO5: Áp dụng được các kỹ thuật thu thập thông tin thực địa

+GO6: Áp dụng được các kỹ năng điều tra giám sát dịch bệnh động vật

+GO7: Đánh giá tính hợp lý của các phương pháp kiểm soát dịch bệnh đối với 1 số bệnh quan trọng hiện nay

Học phần Công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là học phần của sinh viên năm thứ nhất ngành Công tác xã hội thuộc Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Học phần cung cấp những kiến thức, kỹ năng và thái độ để giúp sinh viên làm việc hiệu quả với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Chào mừng các học viên đến với học phần Giáo dục hoà nhập. Học phần này là một phần học quan trọng trong chương trình đào tạo của khoa Giáo dục Đặc biệt được cung cấp cho sinh viên bậc học Cử nhân hoặc học sư phạm.

Học phần này cung cấp các kiến ​​thức từ cơ bản đến chuyên sâu về giáo dục hoà nhập cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. Các học viên sẽ tiếp thu được kiến ​​thức cần thiết về giáo dục hoà nhập, bao gồm khái niệm, các quan điểm giáo dục đa thìììn thììn thììn thììn thììn thììn thììn thììn thììn thììn thììn thììn thììn thììn thììn thììn thìn thìn thìn thìn cnc hi giáo dục hoà nhập. Đồng thời, học phần cũng cung cấp những kiến ​​thức cơ bản về từng phân loại trẻ có nhu cầu đặc biệt, cùng những điều chỉnh chương trình cầbản về từng phân loại trẻ có nhu cầu đặc biệt, cùng những điều chỉnh chương trình cầnhu chu n có nng trình cần thiế nt trong tráng trongng trongng trongng trongng trongng trongng trongng trongng trongng trongng trong học hoà nhập.

Bên cạnh đó, học phần cũng được thiết kế nhằm phát triển tư duy phê phán của học viên, giúp học viên cập nhật và phân tích về giáo dụ viẽ h choầ có cónh hi lập kế hoạch điều chỉnh cho từng trẻ có nhu cầu đặc biệt trong môi trường một lớp học hoà nểhập cụ

Thông tin chi tiết của giảng viên điều phối học phần được cung cấp dưới đây, trong trường hợp các học viên có bất kì yêu cầu liên quan đến thôtầ vá tiế cn cn thôtầ vá tiế cn cn thôtầ vá tiế cn cann đến thôtầ vá tinề học ti trong học phần này.

Chúc tất cả các học viên sẽ thu nhận được những kiến ​​thức hữu ích và những điều tốt đẹp nhất trong quá trình học tập.

 

Giảng viên điều phối học phần

ThS. Hoàng Trương Thúy An 

Khoa Giáo dục Đặc biệt

Trường Đại học Sư phạm TP HCM

280 An Dương Vương, P3, Q5, TP HCM

Email:  anhtt@hcmue.edu.vn

 

Trân trọng. /.


Khóa học kéo dài 15 tuần (45 tiết) dành cho sinh viên năm 3 hệ sư phạm và cử nhân.

Khóa học cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quát về:

-Những tác giả và tác phẩm được viết bằng tiềng Anh nổi tiếng đầu thế kỷ 20

- Cách phân tích một tác phẩm văn học

-Cách học tiếng Anh thông qua những tác phẩm văn chương

Lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất (GDTC) là một khoa học nghiên cứu những quy định chung nhất về phương pháp luận trong lĩnh vực GDTC chủ yếu là nhìn từ lĩnh vực sư phạm, đây cũng là học phần thuộc chương trình đào tạo sinh viên ngành GDTC tại K.GDTC trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM).

Thuốc là phân tử hợp chất gắn lên đích trong cơ thể để có tác dụng lâm sàng. Xu hướng phát triển thuốc hiện nay đang chuyển dần từ khám phá ngẫu nhiên qua thiết kế phân tử thuốc một cách chủ động nhằm tìm ra thuốc có hiệu quả và an toàn. Môn học này sẽ giới thiệu các phương pháp dùng trong các quá trình từ khám phá, thiết kế và tối ưu hóa cấu trúc của phân tử thuốc.


This course is designed for in-service classes in Summer Semester, 2021.

Môn học nằm trong khối kiến thức tự chọn thay thế khóa luận tốt nghiệp, gồm 03 chương: Chương 1 giới thiệu khái quát về ngôn ngữ và văn hóa các DTTS ở Việt Nam, trong đó ngôn ngữ được đề cập đến với tư cách là một thành tố trong văn hóa các DTTS. Chương 2 đi sâu nhận diện, phân tích ngôn ngữ trong đời sống văn hóa các DTTS. Chương 3 tập trung làm rõ vấn đề bảo tồn, phát triển ngôn ngữ, văn hóa các DTTS.


Phần một của môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của tố tụng dân sự như khái niệm, các nguyên tắc cơ bản, thẩm quyền xét xử của Tòa án, vấn đề chứng minh và chứng cứ, các biện pháp khẩn cấp tạm thời, thời hạn và thời hiệu trong tố tụng, án phí và các chi phí tố tụng.
Phần hai của môn học sẽ cung cấp cho sinh viên về trình tự, thủ tục theo từng giai đoạn tố tụng. Trong phần này cũng bao gồm việc phân biệt giữa trình tự thủ tục giải quyết vụ án dân sự và trình tự thủ tục giải quyết việc dân sự.
Từ việc học môn học này sinh viên có thể áp dụng kiến thức lý luận để giải quyết những vụ việc phát sinh trong thực tiễn đời sống.
Để có thể tiếp thu tốt môn học này, sinh viên cần được trang bị kiến thức liên quan đến luật nội dung như: luật dân sự, luật hôn nhân và gia đình, luật đất đai, luật lao động,...

Làm thế nào để bắt đầu một nghiên cứu, để trả lời một câu hỏi/nghi vấn hoặc xác định một giả thuyết? Cần phải tiến hành thí nghiệm như thế nào, thu thập dữ liệu gì và làm gì để trả lời được câu hỏi cần nghiên cứu? Câu trả lời là phải biết phân tích và thiết kế thí nghiệm.

Học phần này sẽ cung cấp các các khái niệm, kiến thức và kỹ năng cơ bản về phân tích và thiết kế thí nghiệm.
Cung cấp kiến thức cơ bản & kỹ năng để thiết kế mố - trụ cầu theo tiêu chuẩn TCVN 11823-2017

Can thiệp sớm trẻ khiếm thính bao gồm 2 phần: Những vấn đề chung về can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính và Qui trình can thiệp cho trẻ khiếm thính. 

Học phần cung cấp kiến thức và kĩ năng cần thiết trong lĩnh vực can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính; thực hành can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính; đồng thời giúp người học rèn luyện kĩ năng tư vấn phụ huynh và phối hợp với nhóm đa ngành trong chương trình can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính

Học phần THE ACT OF TEACHING nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về hoạt động giảng dạy từ cách thu hút người học tham gia hoạt động lớp học, cách quản lý lớp học hiệu quả, cách vận dụng các giáo cụ giảng dạy đến cách xử lý các tình huống sư phạm xảy ra trong lớp học. Đồng thời học phần giúp sinh viên tự tin trước đám đông và tích lũy kinh nghiệm giảng dạy.


Học phần nhằm trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về công tác quản trị dự án bao gồm: cơ sở lý luận và các nội dung cơ bản của quá trình quản trị dự án, đánh giá và chọn lựa dự án mang lại lợi ích cao, tổ chức cơ cấu bộ máy, các yêu cầu về tố chất của giám đốc dự án, nguyên tắc lãnh đạo và xây dựng đội ngũ dự án, lập kế hoạch, ước tính ngân sách, lập tiến độ, và xem xét phân bổ nguồn lực thực hiện dự án, cách thức và nội dung giám sát, kiểm soát dự án, các vấn đề về quản trị rủi ro và hợp đồng dự án, các công việc cần thực hiện để kết thúc dự án.

- Đối tượng: Cử nhân Y tế công cộng năm thứ 4

- Thời lượng: 2 tín chỉ lý thuyết (tương ứng 30 tiết)


Học phần "Phương pháp rối loạn phổ tự kỷ" là học phần chuyên ngành thường được triển khai vào năm thứ ba (đối với sinh viên chính quy) hoặc năm thứ hai (đối với học viên hệ vừa học vừa làm).

Học phần cung cấp các kiến thức về rối loạn phổ tự kỷ cũng như các phương pháp can thiệp phổ biến dành cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ.

Quản trị học nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về quá trình ra quyết định, các nhân tố tác động đến tổ chức trong môi trường kinh doanh và công việc của nhà quản trị. Học phần bao gồm các nội dung như tổng quan về quản trị (nhà quản trị, môi trường tổ chức, quá trình  ra quyết định) và chức năng cơ bản của quản trị (hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra). Quản trị học thuộc khối kiến thức đại cương, được giảng dạy sau khi học xong kinh tế vĩ mô và marketing căn bản.


Tài chính Quốc tế là một môn học khá hiện đại vì nó liên tục được cập nhật theo nhịp điệu phát triển của thị trường tài chính toàn cầu. Có thể nói nội dung của Tài Chính Quốc Tế khá rộng, nó bao hàm những xu hướng vận động mang tính toàn cầu của các thị trường, định chế tài chính, các sản phẩm và kỹ thuật tài chính cho đến việc ban hành các chính sách công xuất phát từ nhu cầu điều tiết và quản lý thị trường tài chính của Chính phủ.

Cụ thể, môn học tài chính quốc tế cung cấp cho người học kiến thức để phân tích mối liên hệ giữa ba vấn đề kinh tế vĩ mô quan trọng và có liên quan mật thiết đến nhau trong một nền kinh tế mở đó là tỷ giá, chiều hướng vận động của dòng vốn và khủng hoảng tài chính. Để làm điều đó, một mặt môn học này trang bị cho học viên kiến thức về các lý thuyết kinh điển trong tài chính quốc tế thể hiện mối tương quan giữa các biến số kinh tế vĩ mô như lạm phát, lãi suất và tỷ giá như ngang giá lãi suất, ngang giá sức mua và hiệu ứng Fisher quốc tế. Mặt khác, môn học Tài chính quốc tế còn cung cấp cho người học các kiến thức liên quan đến cán cân thanh toán quốc tế, qua đó giúp người học phân tích được xu hướng vận động của dòng thương mại, dòng vốn quốc tế và ảnh hưởng nó đến sức khỏe của nền kinh tế. Ngoài ra, môn học này cũng cung cấp các kiến thức liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá; sự thực thi các chính sách tỷ giá hối đoái của chính phủ và các mô hình khủng hoảng tài chính xảy ra trong vài thập niên trở lại đây.

Sau khi học xong môn học, sinh viên có thể hiểu được sự vận hành của thị trường tài chính quốc tế và các giao dịch trên thị trường ngoại hối, hiểu được cán cân thanh toán quốc tế và các nhân tố tác động, hiểu được ưu nhược điểm của các cơ chế tỷ giá và can thiệp của chính phủ, hiểu và giải thích được mối quan hệ giữa các nhân tố kinh tế vĩ mô cũng như các cơ chế khủng hoảng tài chính.


Hóa học môi trường: dành cho các bạn sinh viên năm 2, 3 các ngành Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường, Khoa học môi trường (Khoa Môi trường và tài nguyên) và các bạn năm 1 ngành Kinh tế tài nguyên môi trường (Khoa Kinh tế)

Học phần bao gồm khối kiến thức về đặc điểm hình thái, cấu tạo tế bào vi sinh vật nhân sơ và nhân thật, các đặc điểm sinh lý, dinh dưỡng, trao đổi chất, sinh sản, di truyền ở vi sinh vật.

Học phần gồm 5 chủ điểm liên quan đến các tình huống giao tiếp đơn giản trong cuộc sống hằng ngày. Học phần cung cấp cho người học kiến thức về từ vựng và ngữ pháp và phương pháp nghe-nói cơ bản để xử lý thông tin trong một tài liệu nghe khoảng 1 phút, trình bày nói ngắn gọn và giao tiếp ở mức độ đơn giản khoảng 3 phút. Học xong học phần, người học đạt trình độ tiếng Pháp bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.


1. Thông tin chung về chuyên đề

-       Tên chuyên đề: Kĩ năng dạy học kết hợp, lớp học đảo ngược trong môi trường trực tuyến; 

-       Hình thức tập huấn: Dạy học kết hợp (Blended Learning, BL) và Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom, FC); Trao đổi, thảo luận và Thực hành

-       Thời lượng: 30 giờ tín chỉ, bao gồm: 

        + 20 giờ tín chỉ: tự học thông qua hệ thống đào tạo trực tuyến (nghiên cứu tài liệu, kết hợp slides/video bài giảng, hoàn thành các nhiệm vụ và tự đánh giá)

        + 10 giờ tín chỉ: học tập trực tiếp trên lớp, chủ yếu là thực hành có hướng dẫn, báo cáo sản phẩm, thảo luận góp ý và hoàn thiện sản phẩm

-       Đối tượng học viên: Giảng viên Đại học 

2. Yêu cầu chuẩn bị

-        Module tập huấn được thiết kế trên Moodle

-        Học viên được cấp tài khoản truy cập theo danh sách đăng kí

-        Học viên đọc, nghiên cứu và chuẩn bị tài liệu liên quan đến nội dung chuyên đề cũng như nội dung các học phần đang đảm nhiệm

-        Học viên chuẩn bị máy tính xách tay

-        Phòng học trang bị máy chiếu Projector, bảng tương tác, phấn, giấy A0, kết nối Wifi

-        Số lượng học viên phù hợp

-        Học viên tham gia tích cực vào buổi học, hoàn thành và gửi các sản phẩm đầy đủ, đúng hạn

3. Mục tiêu chung

   Khóa tập huấn được thiết kế giới thiệu cho học viên các tiếp cận một số kĩ  thuật dạy học trên môi trường học tập trực tuyến (hệ thống quản lí LMS như Moodle) như dạy học kết hợp (Blended Learning BL), lớp học đảo ngược (Flipped Classroom FC)  nhằm đổi mới phương pháp dạy học trong khi ứng dụng các phương tiện công nghệ từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học trong Đại học “số hóa”.

4. Chuẩn đầu ra

-       Sử dụng thành thạo hệ thống LMS Moodle như tạo khóa học, quản lí người học, thiết kế nội dung khóa học; Thiết kế bài giảng sử dụng các giải pháp, công cụ phần mềm (kết hợp với chuyên đề 1) trong dạy học để tăng tính tương tác với nội dung bài giảng

-       Lựa chọn, tổ chức các hoạt động dạy học tương tác phù hợp với các hình thức dạy học theo tín chỉ, phương thức dạy học BL và FC

-       Vận dụng kĩ thuật dạy học BL và lớp học đảo ngược FC, ứng dụng công nghệ (chuyên đề về Ứng dụng CN trong DH) và kiểm tra đánh giá (chuyên đề về KT-ĐG trong DH) trong thiết kế các đề cương kế hoạch dạy học các học phần ở trường Đại học


Môn học nhằm trang bị cho sinh viên Cơ khí các kiến thức, khái niệm, nguyên lý cơ bản để phân tích, lựa chọn và sử dụng các loại thiết bị và khí cụ điện, điện tử có trong các máy móc công nghiệp.w

Khóa học giúp cho sinh viên/học viên các kiến thức về nguyên tắc cơ bản và các phương pháp phân tích cổ điển và hiện đại để xác định thành phần hóa học và tính chất lý-hóa cơ bản của thực phẩm.

Khóa học: Kỹ năng tạo CV tìm kiếm việc làm là Khóa học giới thiệu và hướng dẫn tóm tắt cách tạo ra một CV tập trung vào đối tượng đang là sinh viên năm cuối hoặc chưa có kinh nghiệm làm việc, sao cho dễ nhìn, dễ hiểu, đúng trọng tâm và phù hợp với tiêu chí của nhà tuyển dụng.

Các nội dung về kiến thức, kỹ năng cần thiết cho nhà quản trị kinh doanh quốc tế nhận thức đầy đủ những đặc điểm và diễn biến của môi trường kinh doanh toàn cầu để điều chỉnh các hành vi quản trị, đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thích nghi 1 cách tốt nhất, hiệu quả nhất vào tiến trình hội nhập kinh tế ngày nay.

Và thông qua các tình huống nghiên cứu điển hình giúp cho người học thấu hiểu sâu sắc hơn, có thể biết cách vận dụng phù hợp vào điều kiện cụ thể của doanh nghiệp.


Phương pháp nghiên cứu khoa học giúp cho người học hiểu những nguyên lý về các phương pháp nghiên cứu khoa học, đạo đức, tính chính trực và các thách thức trong nghiên cứu. Trình bày các tiếp cận phù hợp trong nghiên cứu.Hiểu và thực hiện được theo các bước trong nghiên cứu một cách hợp lý. Trình bày (thuyết trình, bài viết) bằng ngôn ngữ và phong cách khoa học.

Học phần đề cập các nội dung cơ bản về hoạt động dạy tiếng Anh trong trường phổ thông như cách bắt đầu một lớp học, cách thu hút người học tham gia hoạt động lớp học, cách tổ chức lớp học hiệu quả, cách vận dụng giáo cụ dạy học hiệu quả và cách xử lý các tình huống sư phạm. Trên cơ sở đó, sinh viên sẽ áp dụng kiến thức đã học để thiết kế hoạt động giảng dạy cho từng tiết học cụ thể. Đồng thời, sinh viên được rèn luyện kĩ năng đứng lớp và giải quyết các tình huống sư phạm thông qua thực hành giảng dạy demo.


tesol.PNGtesol.PNG

Môn học này dành cho đối tường mới bắt đầu học Tiếng Pháp.

·       GO1: Giới thiệu chung về Tiếng pháp https://youtu.be/U4AH_rGOo-c

·       GO2: Các cách chào hỏi/ giới thiệu tên và họ

·       GO3: Hỏi tuổi, địa chỉ nhà, số điện thoại

·       GO4: Giới thiệu sở thích cá nhân, gọi tên và xác định đồ vật

·       GO5: Mua sắm, chỉ đường, miêu tả nơi mình ở

·       GO6: Thuyết trình trên Powerpoint qua LMS và đóng vai (jeu de rôle) qua Zoom


Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin. Sử dụng thành thạo các kỹ năng Word, Excel, Powerpoint 

Tâm lý học là một ngành khoa học. Khoa học luôn đòi hỏi phải có những phương pháp cụ thể để kiểm tra, xác nhận hoặc bác bỏ những giả thuyết khi bằng chứng không đủ hoặc không thuyết phục. Vì thế, môn học này là một trong những môn quan trọng nhất trong ngành Tâm lý học. Nếu không có những phương pháp nghiên cứu mang tính nghiêm ngặt, có hệ thống thì kiến thức về lý thuyết và thực hành chúng ta có được về nhận thức, thái độ, học tập, sự phát triển của con người, khuôn mẫu, và nhiều lĩnh vực khác trong tâm lý học sẽ không tồn tại. Kiến thức và nội dung của môn học có thể áp dụng cho việc nghiên cứu mọi môn học trong tâm lý học và khoa học thần kinh. Sinh viên sẽ được làm quen với các triết lý khoa học, những phương pháp đa dạng được sử dụng bởi các nhà Tâm lý học, học cách làm thí nghiệm và thực hành làm thí nghiệm, viết báo cáo tuân thủ theo các quy định của Hiệp Hội Tâm lý Mỹ.


Khoá học giúp sinh viên rén luyện thêm các kỹ năng chuyên sâu trong lập trình. Qua khoá học cũng giúp sinh viên có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc bộ nhớ và cơ chế cấp phát vùng nhớ trong các ngôn ngữ lập trình. 

Nắm bắt được các nền tản kiến ​​thức này cũng như rén luyện các kỹ năng lập trình thận trọng khi tương tác với bộ nhớ máy tính giúp sinh viơn càn các kỹ năng lập trình thận trọng khi tương tác với bộ nhớ máy tính giúp sinh viơn càn dễ việ hàg

Durée: 30 heures de cours

Niveau: Débutant A1.1

Approche: Le Nouveau Taxi 1 (Leçon 1- 12)
Ce cours aides les étudiants à comprende les enjeux du processus de recrutement, à concrétiser leur projet professionnel personnalisé et à se présenter leurs compétences nécessaires pour postuler à un emploi.

A partir de documents authentiques portant sur des thèmes reflétant divers aspects socioculturels de
la France, les participants travailleront, à l’écrit et à l’oral, leurs compétences, linguistiques,
sociolinguistiques et pragmatiques : exprimer de façon simple et cohérente son opinion et ses
sentiments, exposer brièvement son point de vue, comprendre les points essentiels de documents
concernant la vie quotidienne ou des situations familières, poursuivre l’apprentissage de notions
grammaticales et lexicales.

biaCe cours s'adresse aux apprenants de français niveau débutant

Le cours fournit aux étudiants des connaissances de base sur les mesures de prévention pour un certain nombre de maladies courantes dans la communauté. Celui-ci aide également les apprenants à être en conscience de l'importance de la médicine préventive et d'être capable de pratiquer ces mesure de prévention.

Ce cours s'adresse aux étudiants qui ont obtenu un niveau de langue standard et suffisant aux conversations quotidiennes. Ils vont travailler davantage sur les compétences de langue correspondant au niveau B1 selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues. En effet, à la fin du cours, les étudiants sont capables de:

- Présenter avec aisance des informations personnelles relatives aux préférences, projets et activités quotidiennes.

- Faire face aux situations de tous les jours ou même inattendues

- Exprimer un point de vue sur un sujet précis.

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đạt được trình độ ngôn ngữ DELF A1.2 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu hoặc những kỹ năng tương đương TCF 150 điểm. Sinh viên sẽ được luyện các kỹ năng diễn đạt về chủ đề ăn uống, nhà hàng, về sở thích, thói quen ăn mặc, về các sự kiện văn hóa, hội hè, lễ tết, về ngoại hình và tính cách con người và về các hoạt động thường nhật.

Bên cạnh đó, hoc phần cũng giới thiệu cho sinh viên làm quen dần những dạng bài tập của trình độ DELF A1.

Ngoài ra môn học cũng rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng kỹ năng mềm, củng cố thái độ học tập tích cực thông qua tìm hiểu về nước Pháp và các nước nói Tiếng Pháp : thói quen ăn uống của người Pháp, các lễ hội tại Pháp, các diễn viên nổi tiếng của Pháp …


Le cours est adressé aux apprenants de deuxième année niveau A2. Le but est de réfléchir au rôle de la motivation dans l’apprentissage, cerner la diversité des motifs d’apprentissage d’une langue et définir le rôle que l’enseignant va jouer vis-à-vis de la motivation.

Les apprenants seront regardés le video sur youtube donné par l'enseignant, puis ils seront faits un test de positionnement préparés par l'enseignant. Les discussions et les échanges en groupe se dérouleront en ligne (microsoft teams). 

Le cours de l'Histoire de la littérature française vise à fournir aux étudiants les connaissances de bases sur  les événements historiques, culturels, politiques, philosophiques, sociaux... qui influencent sur les courants littéraires du Moyen Âge jusqu'au XXe siècle. 

Les étudiants seront invités à faire des recherches en utilisant les ressources fournies par l'enseignant avant chaque séance de 2h. Les discussions se dérouleront en ligne sur Google Meet. Après les discussions, les étudiants travailleront en groupe sur un sujet proposé. 

Ce cours est adressé aux étudiants de 2e année. Il a pour but de sensibiliser les étudiants aux inégalités hommes-femmes dont la sécurité des femmes est en discussion. 

Le francais général 1 s'adresse aux débutants. Il se compose de 20 lecons.

Programme d’accompagnement à améliorer la qualité des formations hybrides et à distance dans les universités - AUF/DRAP 04-05/2020
Chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo trực tuyến tại các trường đại học Việt Nam - AUF/DRAP 04-05/2020

Forum de discussion sur le programme d’accompagnement à améliorer la qualité des formations hybrides et à distance dans les universités - DRAP/AUF 04-05/2020

Diễn đàn thảo luận về chương trình hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo trực tuyến tại các trường đại học Việt Nam

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Ban Giám đốc Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (DRAP)

04-05/2020

Khoá hỗ trợ tăng cường thực hành các phương pháp và công cụ dạy học trực tuyến, phù hợp với nhu cầu và bối cảnh dạy học, DRAP/AUF 05/2020 >> Chương trình chi tiết >>

Atelier « Accompagnement intensif sur les méthodes et outils d’enseignement à distance, en adéquation avec des besoins et du contexte pédagogiques », DRAP/AUF 05/2020 >> Planning détaillé >>

Atelier « Accompagnement intensif sur les méthodes et outils d’enseignement à distance, en adéquation avec des besoins et du contexte pédagogiques » - Session Laos & Cambodge, DRAP/AUF 06-07/2020 >> Planning détaillé >>

Atelier « Accompagnement intensif sur les méthodes et outils d’enseignement à distance, en adéquation avec des besoins et du contexte pédagogiques » - Session Vanuatu, DRAP/AUF 09-10/2020 >> Planning détaillé >>

Chương trình hỗ trợ khoá học MOOC “Liêm chính học thuật trong nghiên cứu khoa học” do Trường Đại học Bordeaux (Pháp) tổ chức trên hệ thống FUN-MOOC.fr.