Activité précédente Accueil du programme Activité suivante

Tài liệu làm việc

Thư mục tải tài liệu: bit.ly/3caCvQN

Phần 1. Phát biểu mở đầu

Phần 2. Báo cáo

Bài 1. “Đánh giá hoạt động học tập trực tuyến: từ nguyên tắc và phương pháp đến công cụ thực hành” (TS Nguyễn Tấn Đại - AUF)
Bài 2. “Kiểm tra đánh giá trong dạy học ngoại ngữ” (TS Nguyễn Hữu Bình - Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng)
Bài 3. “Kinh nghiệm lựa chọn hình thức trực tuyến cho thi kết thúc học phần” (TS Tăng Bá Hoàng - Trường ĐH Hà Nội)
Bài 4. “Một số trường hợp kiểm tra trực tuyến ngành CNTT” (TS Ngô Bá Hùng - Trường ĐH Cần Thơ)
Bài 5. “Một số bàn luận về thi kết thúc học phần trực tuyến” (PGS-TS Võ Viết Minh Nhật - ĐH Huế)

Phần 3. Thảo luận, hỏi đápActivité précédente Accueil du programme Activité suivante
Last modified: Wednesday, 28 July 2021, 11:03 PM