Topic outline

 • Giới thiệu chung về Học Phần FL114H

  Giới thiệu kiến thức và những lợi ích của đọc mở rộng. Mục tiêu tổng quát của môn học Môn học bao gồm các mục tiêu tổng quát (GO) sau:
  • GO1: Vận dụng hợp lý đa dạng kiến thức đã học và sẽ học về các phương pháp đọc hiểu văn bản với nhiều yêu cầu khác nhau về thể loại và độ dài
  • GO2: Thực hành thường xuyên những chiến lược đọc đối với những văn bản dài và phức tạp
  • GO3: Thu nhận được kiến thức mới, kiến tạo thành kiến thức của bản thân thông qua quá trình đọc và tích lũy xây dựng vốn từ và dữ liệu mới.
  • GO4 : Xây dựng thói quen đọc để luyện tập thiết kế, tổ chức, quản lý quà trình học tập trong lớp và tự học tại nhà.
  • GO5: Xác định nhanh nội dung và cấp độ khó của nội dung đọc so với năng lực đọc hiện tại của cá nhân người học để ra quyết định và xây dựng kế hoạch phù hợp.
  • GO6: Tóm tắt những tác phẩm hay văn bản dài và tự tin trình bày những gì học được hay thu được từ tác phẩm đã đọc cũng như sẵn sàng giới thiệu sách truyền cảm hứng đọc cho đối tượng khác.
  • GO7 : Cải thiện sự tự tin và phát triển sự yêu thích đối với việc đọc sách đa dạng thể loại bằng tiếng Anh.
  • GO8: Chủ động lập kế hoạch phát triển năng lực đọc cho cá nhân và những kỹ năng tư duy cần thiết khác trong quá trình học tập
 • Quyển sách số 1 – Letters to a Teacher (Individual reading)

  • Opened: Friday, 30 July 2021, 12:00 AM
   Due: Friday, 6 August 2021, 12:00 AM
 • Quyển số 2 - The Adventure of Tom Sawyer

  Giới thiệu sơ bộ nội dung quyển sách và kích thích hứng thú đọc sách để người học mong muốn đọc quyển sách được giao theo kế hoạch đề ra cho từng cá nhân. Sinh viên tìm hiểu lý do tại sao quyển sách thuộc nhóm kinh điển của thế giới và xác định lý do thúc đẩy mong muốn đọc quyển sách dù đây là sách được giáo viên giao.


 • Tài nguyên khóa học và sản phẩm khóa trước

  A project of inspiring book readers for the love of reading. Please find the products in the following Sway.

  https://sway.office.com/Aegg9Be6IpLLv1j2?ref=Link