Topic outline

 • TỔNG QUAN MÔN HỌC

  Khóa học Kiểm thử phần mềm

  Kiểm thử phần mềm có một vai trò quan trọng và không thể thiếu trong quá trình làm ra sản phẩm phần mềm. Xuất hiện trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống con người ngày nay, một sản phẩm phần mềm đến tay người dùng nếu không được kiểm tra hoặc chưa được đánh giá chất lượng đúng mức có thể gây ra những hậu quả khó lường, từ thiệt hại về danh tiếng, kinh tế cho một công ty, tổ chức hoặc cá nhân cho đến nghiêm trọng hơn có thể là sức khỏe hoặc tính mạng của con người. Do đó, để giảm thiểu những rủi ro mà sản phẩm phần mềm có thể mang lại cũng như cải tiến chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao đến cho người sử dụng, môn học này được thiết kế để đào tạo cho sinh viên ngành Công Nghệ Thông Tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm các kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến lĩnh vực kiểm thử thủ công trong Kiểm Thử Phần Mềm. Sau khi được trang bị kiến thức nền tảng và thực hành trải nghiệm các hoạt động cần thiết trong quá trình kiểm thử một sản phẩm phần mềm, sinh viên ra trường khi tham gia vào quá trình kiểm thử của các dự án thực tế sẽ hiệu quả và chất lượng hơn, góp phần vào sự thành công của dự án. Môn học được thiết kế với bốn nội dung chính sau:

  Phần 1:  Các định nghĩa và khái niệm cơ bản về Kiểm Thử Phần Mềm.

  Phần 2:  Các loại kiểm thử phổ biến.

  Phần 3:  Các cấp độ trong kiểm thử phần mềm.

  Phần 4:  Quản lý quá trình kiểm thử.


 • CHỦ ĐỀ 01

  L01 – TESTING FUNDAMENTALS

  NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG KIỂM THỬ PHẦN MỀM

  L01

  Labels: 4Pages: 5Files: 2Forum: 1Quizzes: 4URL: 1
 • CHỦ ĐỀ 02

  L02 – TESTING AND SOFTWARE DEVELOPMENT LIFECYCLE

  KIỂM THỬ VÀ VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

  Testing & SDLC


 • CHỦ ĐỀ 03

  L03 – COMMON TESTING TYPES

  MỘT SỐ LOẠI KIỂM THỬ PHỔ  BIẾN